Strona Główna BIP Strona Główna
Galeria

2019-01-25 13:03:13
Dnia 25 stycznia 2019r. Zastępca Dowódcy 22. BLT ppłk Jerzy Goleniowski pożegnał na uroczystej zbiórce w sali tradycji odchodzących podoficerów plut. Michała Cybulskiego, plut. Tomasza Paszek którzy rozpoczną naukę w Studium Oficerskim .