Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
16.11.2017

  
  
   

Zakres Zadań:

    - przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej planowanych zadań remontowo-konserwacyjnych robót budowlanych;
    - nadzorowanie i rozliczanie robót budowlanych zgodnie z warunkami umownymi i przepisami prawa;
    - kontrola okresowa budynków i budowli w rejonie administrowanym przez 22.BLT.
 

Wymagania:

    - wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe w specjalności budownictwo ogólne lub pokrewne;
    - posiadanie uprawnień do samodzielnych funkcji w budownictwie;
    - przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
    - niekaralność.

Oferujemy:

    Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony;
    Możliwość rozwoju i nabywania nowych kwalifikacji.

Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą;

    CV oraz list motywacyjny z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)";
    Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.


Na Adres:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ul. 17 Marca 20
82 - 200 Malbork

Dodatkowe informacje:

    Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalnej;
    proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną;
    dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;