Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
27.11.2017
Powołana rozkazem Dowódcy 22. BLT komisja, dokonała wyboru Podoficera Roku 2017 . W wyniku głosowania Podoficerem Roku 2017 został: mł.chor. Zbigniew WOŁOSZYN dowódca grupy technicznej z kompanii usuwania zniszczeń lotniskowych.

 

Powołana rozkazem Dowódcy 22. BLT komisja, dokonała wyboru „Podoficera Roku 2017”. W wyniku głosowania „Podoficerem Roku 2017” został: mł.chor. Zbigniew WOŁOSZYN dowódca grupy technicznej z kompanii usuwania zniszczeń lotniskowych. Podczas głosowania uwzględniono postawę i zaangażowanie podoficera w codziennej realizacji zadań służbowych oraz pozytywne postrzeganie przez całe środowisko żołnierskie jednostki wojskowej a także dokonania podoficera poza służbą. Więcej w strefie podoficera Podoficer pełni zawodową służbę wojskową od ponad 20 lat, systematycznie podwyższa kwalifikacje zawodowe i prezentuje wysokie umiejętności podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Na wynik wyborów miały wpływ osiągnięcia zarówno zawodowe jak i prywatne. Mł.chor. Zbigniew WOŁOSZYN wykazał ponadprzeciętne zaangażowanie podczas prac inżynieryjnych na lotnisku w Nowym Mieście n. Pilicą oraz w zabezpieczeniu organizacji i zapewnienie bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. Nieetatowo prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego z żołnierzami kuzl, jako instruktor sportu i opiekun siłowni aktywnie przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej swoich podwładnych i innych żołnierzy. Od 18 lat związany z uczniowskim klubem sportowym TOMITA – ELBLĄG gdzie realizuje się jako zawodnik i trener judo, pracując z dziećmi i młodzieżą. Jest wychowawcą wielu medalistów Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Pucharu Europy. Za wieloletnią pracą z dziećmi i młodzieżą został odznaczony przez Ministra Sportu brązową odznaką „Za Zasługi Dla Sportu” oraz odznaczony Medalem Polskiego Związku Judo. Honorowy Dawca Krwi, do dnia dzisiejszego oddał 8,250 litra krwi. Mł.chor. Zbigniew WOŁOSZYN będzie reprezentował 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego podczas wyborów Podoficera Roku na szczeblu Dowództwa 1. SLT w Świdwinie