Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
10.01.2018
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, na zastępstwo, na stanowisko referenta w Sekcji Technicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zadań:

 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji sprzętu,
 • Wystawianie dokumentów gospodarczych w programie opartym na platformie SAP,
 • dekretacja i księgowanie zdarzeń gospodarczych i finansowych w systemie informatycznym (SAP),
 • porównanie ewidencji z użytkownikami,
 • wypisywanie dokumentów eksploatacyjnych i obsługowych.
 • rozliczanie zużytych materiałów,
 • prowadzenie analizy zużycia paliw w sprzęcie wojskowym,
 • prowadzenie eksploatacji w dowodach urządzeń,
 • prowadzenie planu zakupów i jego realizacji.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższy ekonomiczne (pokrewne),
 • zaawansowana znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych oraz edytorów tekstu,
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz analitycznego i logicznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • czytelny charakter pisma,
 • odpowiedzialność, dokładność i sumienność,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność.

Preferowane będą osoby ze znajomością platformy SAP.

oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w zastępstwie,
 • Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą:
 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,

 

na adres:
22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO w Malborku
ul. 17 Marca 20
82-200 Malbork
Oferty składać do 16.01.2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną i sprawdzanie umiejętności