Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
13.03.2018
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku poszukuje kandydata na stanowisko Technika w Infrastrukturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis stanowiska:

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót elektrycznych,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział
  w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • sporządzanie kosztorysów i rozliczanie zadań,
 • koordynacja zamówień,
 • rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów,
 • nadzorowanie przeglądów i konserwacji urządzeń oraz innych instalacji w budynkach.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe elektryczne:  średnie,
 • mile widziane posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie  Robót Elektrycznych, oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • posiadanie uprawnień SEP „D”,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, środowiska MS Office,
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych
 • doświadczenie w montażu i konserwacji instalacji elektrycznych,

Predyspozycje:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, inicjatywa, zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji.

CV oraz list motywacyjny  przesyłać  do dnia 27.03.2018 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim podaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku”.

 

na adres:

22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ul. 17 Marca 20

82-200 Malbork

 

Dodatkowe informacje:

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;

- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.