Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
06.04.2018
Dziś z 22. Bazą Lotnictwa Taktycznego pożegnała się plut. Ewa JANECZKO, która z dniem 9 kwietnia rozpocznie naukę w Studium Oficerskim w Dęblinie.

 

 

Zastępca Dowódcy  22. BLT ppłk Jerzy GOLENIOWSKI podziękował odchodzącemu żołnierzowi za dotychczasową służbę w naszej jednostce. Podkreślił zaangażowanie, jakie plut. JANECZKO wykazywała w codziennej pracy.

 

 

Plut. Ewa JANECZKO od  2009 roku służy w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Z dniem 9 kwietnia 2018 roku plut . JANECZKO , po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wstępnych , rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr  zostaje skierowana na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z jednoczesnym przeniesieniem do rezerwy kadrowej.