Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
10.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od kandydatów wymaga się:
- wykształcenie średnie
- doświadczenie w pracy biurowej
- biegłej obsługi komputera, w tym MS Office – preferowana znajomość systemu: ZWSI RON (SAP).  
Podstawowym obowiązkiem na w/w stanowisku będzie dekretacja i księgowanie zdarzeń gospodarczych w systemach informatycznych ZWSI RON.

CV oraz list motywacyjny  przesyłać  do dnia 24.04.2018 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim podaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku
na adres:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. 17 marca 20
82-200 Malbork

Dodatkowe informacje:
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.