Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
28.08.2018

NAZWA STANOWISKA:

 

pracownik sekcji zaopatrzenia lotniczo-technicznego – referent 

RODZAJ UMOWY: 

 

umowa na czas określony 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: 

 

22.BLT Malbork ul. 17 Marca 20,

 

SYSTEM WYNAGRADZANIA: 

 

czasowy, stawka miesięczna 

 

OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC KANDYDATÓW  WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 

– wykształcenie średnie, 

– znajomość programu EXCEL (samodzielne tworzenie arkuszy i tabel liczących), 

– umiejętność tworzenia pism urzędowych, 

– doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń finansowych, 

– doświadczenie w prowadzeniu programów księgowych.

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 

- prowadzenie rozliczeń dostaw i usług z zakresu służby,

- prowadzenie ewidencji materiałowej w służbie. 

 

KONTAKT


CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do dnia 11 września 2018 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000 )” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO)”.
Na adres:
22 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork
Dodatkowe informacje:
• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
• proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
• dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.