Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
30.08.2018

W dniu 01.10.2018 r. w 22.BLT w Malborku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na niżej wymienione stanowiska służbowe:

- kierowca - (wymagane posiadanie prawa jazdy kat. C+E),
- kierowca - (wymagane posiadanie prawa jazdy kat. D).

Kwalifikacje w dniu 01.10.2018 r. obejmować będą:
- sprawdzian z wychowania fizycznego - hala sportowa 22.BLT Malbork,
- sprawdzian wiedzy teoretycznej (regulamin ogólny, regulamin musztry, wiedza ogólna o wojsku) - sala multimedialna 22.BLT Malbork,
- rozmowę kwalifikacyjną.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest udział w egzaminie ze sprawności fizycznej oraz wiedzy teoretycznej.
Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:
- dowód osobisty,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego (od lekarza rodzinnego),
- strój sportowy,
- środki piśmienne.

Każdy kandydat na potrzeby kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć wypełnioną ankietę, (załącznik) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby wojskowej (udokumentowane odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem itp.)
- w terminie nieprzekraczalnym do dnia 28.09.2018 r. w sekcji personalnej 22.BLT.

Do kwalifikacji nie zostaną dopuszczeni kandydaci którzy nie złożą do dnia 28.09.2018 r. ankiety oraz osoby, które w dniu kwalifikacji nie będą posiadały stosownego zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej tel. 261-536-742 lub 887 882 369.

Zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji - brama główna 22.BLT w Malborku, ul. 17-go Marca 20 godz. 7.00

Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza chętnych.

Zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji - brama główna 22.BLT w Malborku, ul. 17-go Marca 20 godz. 7.00

 

ANKIETA

Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza chętnych.