Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
29.08.2018
Plan współpracy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019.Uprzejmie informujemy, że na podstawie: Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz Zarządzania Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy.

 

Plan współpracy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019 jest opracowywany na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane organizacje i partnerów społecznych.


W/w wnioski należy składać w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w NIEPRZEKARACZALNYM terminie do 10 września 2018 r. lub pocztą na adres:

 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20
82-200 Malbork

Wzór Wniosku