Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
30.10.2018

 

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań związanych z informatyką/teleinformatyką
• Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office w szczególności Access
• Dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze planowaniem systemów łączności i informatyki
• Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft
• Znajomość usług Active Directory
• Znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego
• Umiejętność samodzielnej pracy
• Gotowość do kilkudniowych wyjazdów służbowych (kursy i szkolenia)
• Niekaralność

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• Znajomość technologii VOIP
• Znajomość SAP ERP (moduły FI, FI-FM, FI-AA, MM-SD )
• Znajomość SharePoint
• Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
• Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną

 

CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do dnia 15 listopada 2018 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 )” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO)”.

 

Na adres:

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork
Dodatkowe informacje:
• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
• proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
• dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.