Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
31.12.2018
W dniach 21-23.01.2019 r. w 22.BLT w Malborku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwalifikacje w dniu 21-23.01.2019 r. obejmować będą:
 
- sprawdzian z wychowania fizycznego
- hala sportowa 22.BLT Malbork,
- sprawdzian wiedzy teoretycznej (regulamin ogólny, regulamin musztry, wiedza ogólna o wojsku)
- sala multimedialna 22.BLT Malbork,
- rozmowę kwalifikacyjną.
 
Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest udział w egzaminie ze sprawności fizycznej oraz wiedzy teoretycznej. Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:
 
- dowód osobisty,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego (od lekarza rodzinnego),
- strój sportowy,
- środki piśmienne.
 
Każdy kandydat na potrzeby kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć wypełnioną ankietę, (załącznik) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby wojskowej (udokumentowane odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem itp.)
 
- w terminie nieprzekraczalnym do dnia 21.01.2019 r. w sekcji personalnej 22.BLT.
 
Do kwalifikacji nie zostaną dopuszczeni kandydaci którzy nie złożą do dnia 21.01.2019 r. ankiety oraz osoby, które w dniu kwalifikacji nie będą posiadały stosownego zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego.
 
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej tel. 261-536-742 lub 887 882 369.
 
Zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji
- brama główna 22.BLT w Malborku, ul. 17-go Marca 20 godz. 7.30 Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza chętnych.

Zobacz załączony dokument >>>