Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
25.01.2019
Dnia 25 stycznia 2019r. Zastępca Dowódcy 22. BLT ppłk Jerzy Goleniowski pożegnał na uroczystej zbiórce w sali tradycji odchodzących podoficerów plut. Michała Cybulskiego, plut. Tomasza Paszek którzy rozpoczną naukę w Studium Oficerskim .
 
 
Zastępca Dowódcy 22. BLT ppłk Jerzy GOLENIOWSKI podziękował odchodzącym podoficerom za dotychczasową służbę w naszej jednostce. Podkreślił zaangażowanie, jakie plut. CYBULSKI , plut.PASZEK wykazywali w codziennej pracy.