Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
21.08.2019
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku poszukuje kandydata na stanowisko starszego technika w Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości.
 

 

 

 

Stanowisko : starszy technik  - Infrastruktura  Sekcja  Technicznego Utrzymania Nieruchomości

 

 

Wymagania na w/w stanowisko :
1.    wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa,
2.    doświadczenie w zakresie kosztorysowania robót budowlanych – min. 3 lata,
3.    biegła obsługa komputera w tym programów MS Office i  Athenasoft   Norma  (program kosztorysujący),
4.    znajomość przepisów Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych,
5.    znajomość zasad sporządzania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
6.    umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane posiadanie uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie.

 


 

CV oraz list motywacyjny przesyłać do dnia 03.09.2019 r. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 )" oraz "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO)".
 
Na adres:
 
22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork
 
  
Dodatkowe informacje:
   - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
   - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
   - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.