Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
28.08.2019
Zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
  
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie: Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, Decyzji Nr33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej, Procedury przydziału środków bojowych z limitu DEKID MON z przeznaczeniem na zabezpieczenie przedsięwzięć partnerów społecznych, Wytycznych do planowania współpracy z partnerami społecznymi na rok 2020  z dnia 17.07.2019r. oraz Zarządzania Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy.

 

Plan współpracy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2020 jest opracowywany na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane organizacje i partnerów społecznych.

  

   
W/w wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 r. na adres:
   

22. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. 17 Marca 20

82-200 Malbork
  

lub scany pocztą e-mail: 22blt.rzecznik@ron.mil.pl
   

W linkach poniżej dokumenty przydatne do prawidłowego wypełnienia wniosku: