Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
04.09.2019
W dniach 07-08.10.2019 r. w 22.BLT w Malborku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

 

 

 

 

Preferowani kandydaci z niżej wymienionymi uprawnieniami:

 

- wykształcenie średnie techniczne (np. mechanik pojazdów samochodowych itp.),

- prawo jazdy kat. „C”, „C+E”, „D”\

, - kurs początkowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w zakresie transportu w cysternach i towarów klasy 1 (ADR),

- kurs kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych poświadczone świadectwem kwalifikacyjnym.

 

 

Kwalifikacje w dniach 07-08.10.2019 r. obejmować będą:

- sprawdzian z wychowania fizycznego - hala sportowa 22.BLT Malbork,

- sprawdzian wiedzy teoretycznej (regulamin ogólny, regulamin musztry, wiedza ogólna o wojsku) - sala multimedialna 22.BLT Malbork,

- rozmowę kwalifikacyjną.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest udział w egzaminie ze sprawności fizycznej oraz wiedzy teoretycznej. Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą

: - dowód osobisty, - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego (od lekarza rodzinnego),

- strój sportowy,

- środki piśmienne.

 

 

Każdy kandydat na potrzeby kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć wypełnioną ankietę, (załącznik) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby wojskowej (udokumentowane odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem itp.) - w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30.09.2019 r. w sekcji personalnej 22.BLT.

Do kwalifikacji nie zostaną dopuszczeni kandydaci którzy nie złożą do dnia 30.09.2019 r. ankiety oraz osoby, które w dniu kwalifikacji nie będą posiadały stosownego zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego.

 

 

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej tel. 261-536-742 lub 887 882 369.

 

 

Zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji - brama główna 22.BLT w Malborku, ul. 17-go Marca 20 godz. 7.30

 

 

Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza chętnych.


Zobacz załączony dokument >>>