Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
28.10.2019
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku poszukuje kandydata na stanowisko Robotnika w Kompanii obsługi lotnisk:

 

 

1. wykształcenie zawodowe;
2. umiejętność wykonywania prac melioracyjnych (koszenie traw, ręczne odmulanie i hakowanie dna rowów);
3. umiejętność konserwacji (utrzymania) oznakowania pionowego i poziomego dróg;
4. umiejętność obsługiwania urządzeń do letniego i zimowego utrzymania dróg i pasów zieleni w pasie drogowym (kosiarki, wykaszarki, dmuchawy spalinowe, wiertnice glebowe);
5. dyspozycyjność - ruchomy czas pracy dostosowany do warunków atmosferycznych i sezonowych;
6. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do dnia 08 listopada 2019 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO)”.
Na adres:
22 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork
Dodatkowe informacje:
• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
• proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
• dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane