Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
08.05.2017
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku poszukuje kandydata na stanowisko starszego referenta w Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności (S-6):

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań związanych z informatyką/teleinformatyką
  • Znajomość pakietu Microsoft Office w szczególności Access
  • Znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz zarządzania sieciami LAN
  • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft
  • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Umiejętność tworzenia kopii zapasowych baz danych i oprogramowania
  • Niekaralność


CV oraz list motywacyjny z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)". Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 22 maja 2017 r. na adres:

Jednostka Wojskowa 1128
Ul. 17 marca 20
82-200 Malbork

Dodatkowe informacje:

  •  skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
  •  proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  •  dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.