Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
08.05.2017
W dniu 06.06.2017 r. w JW 1128 w Malborku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na wymienione stanowiska służbowe 

 • kierowca kat. C (wymagane posiadanie prawa jazdy kat. C) 3 stanowiska,
 • kierowca kat. C+E / operator (wymagane posiadanie prawa jazdy kat. C+E, uprawnienia do obsługi urządzeń mechanicznych i rurociągowych MPS) 1 stanowisko,
 • kierowca kat. C+E / obsługa (wymagane posiadanie prawa jazdy kat. C+E, uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń lotniskowych) 1 stanowisko,
 • młodszy operator (uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych) 1 stanowisko,
 • saper (wymagane uprawnienia saperów patroli rozminowania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych) 1 stanowisko,
 • młodszy kucharz ( wymagane kwalifikacje zawodowe: kucharz) 1 stanowisko.


Kwalifikacje w dniu 06.06.2017 r. obejmować będą:

 • sprawdzian z wychowania fizycznego hala sportowa JW 1128 Malbork,
 • sprawdzian wiedzy teoretycznej (regulamin ogólny, regulamin musztry, wiedza ogólna 0 wojsku)
 • sala multimedialna JW 1128 Malbork oraz rozmowę kwalifikacyjną.


Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest udział w egzaminie ze sprawności fizycznej oraz wiedzy teoretycznej.

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego (od lekarza rodzinnego),
 • strój sportowy,
 • środki piśmienne.

Każdy kandydat na potrzeby kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć wypełnioną ankietę, (załącznik) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby wojskowej (udokumentowane odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem itp.) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 26.05.2017 r. w sekcji personalnej JW 1128.

Do kwalifikacji nie zostaną dopuszczeni kandydaci którzy nie złożą do dnia 26.05.2017 r. ankiet oraz osoby które, w dniu kwalifikacji nie będą posiadały stosownego zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożone wysiłku fizycznego.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej tel. 261-536-742 lub 887 882 369.

Zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji brama główna JW 1128 Malbork ul. 17-go Marca 20 godz. 7.00

Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza chętnych.

 

ANKIETA