Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
06.10.2017
W dniach 27.10.2017 r. w JW 1128 w Malborku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na niżej wymienione stanowiska służbowe

 

 

 

 

 

  • kierowca kat. D - (wymagane posiadanie prawa jazdy kat. D) – 1 stanowiska,


Kwalifikacje w dniach 27.10.2017 r. obejmować będą:

  • sprawdzian z wychowania fizycznego - hala sportowa JW 1128 Malbork,
  • sprawdzian wiedzy teoretycznej (regulamin ogólny, regulamin musztry, wiedza ogólna o wojsku) - sala multimedialna JW 1128 Malbork,
  • rozmowę kwalifikacyjną.


Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest udział w egzaminie ze sprawności fizycznej oraz wiedzy teoretycznej.
Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego (od lekarza rodzinnego),
  • strój sportowy,
  • środki piśmienne.


Każdy kandydat na potrzeby kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć wypełnioną ankietę, (załącznik) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby wojskowej (udokumentowane odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem itp.) - w terminie nieprzekraczalnym do dnia 24.10.2017 r. w sekcji personalnej JW 1128.

Do kwalifikacji nie zostaną dopuszczeni kandydaci którzy nie złożą do dnia 24.10.2017 r. ankiety oraz osoby, które w dniu kwalifikacji nie będą posiadały stosownego zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego.


Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej tel. 261-536-742 lub 887 882 369.

Zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji - brama główna JW 1128 Malbork ul. 17-go Marca 20 godz. 7.00


ANKIETA

 

Dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza chętnych.