Strona Główna BIP Strona Główna
Z życia kół Z.Ż.W.P.
18.05.2013

18.05.2013r. b.r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się IX Zjazd Delegatów ZŻWP woj. pomorskiego.


W Zjeździe tym uczestniczyli nasi delegaci Kół ZŻWP nr 19 - Jerzy Litwiński, Jarosław Mytnik, nr 20 - Adam Hoderny, Krzysztof Partyka, nr 21 - Antoni Pysz.


Na Zjazd przybyli m. in. zaproszeni, goście:

  • Dowódca Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej Admirał Floty Tomasz Mathea;
  • Rektor Komendy Akademii Marynarki Wojennej im. "Bohaterów Westerplatte" kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz;
  • Prezes Zarządu Głównego ZŻWP - gen. dyw. w st. spocz. Adam Rębacz.


Zebranie prowadził płk. w st. spocz. Tomczyk.


Powołano poszczególne Komisje, a następnie dotychczasowy prezes ZW ZŻWP woj. pomorskiego płk. mgr. w st.spocz. Leszek Humek złożył sprawozdanie z działalności zarządu za miniony okres.


Po referacie prezesa sprawozdania złożyły komisje działające w omawianym okresie, i głos zabrali - gen. Adam Rębacz, adm. Tomasz Mathea, kontradm. Czesław Dyrcz, którzy przekazali życzenia i pozdrowienia dla uczestników Zjazdu.


Następnie zostali wyróżnieni wszyscy ci, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zasłużyli się w znacznym stopniu na rzecz działalności Związku i Zarządu Wojewódzkiego.

Prowadzący zebranie przedstawił kandydatów do władz i poszczególnych komisji Związku.

Nowym prezesem został wybrany kmdr. w st. spocz. Ryszard Czarnota,

a nasi delegaci zostali wybrani w skład komisji: Adam Hoderny do Zarządu związku i Komisji Socjalno Bytowej, Jerzy Litwiński do Komisji Organizacyjnej, Antoni Pysz do Komisji Rewizyjnej, Krzysztof Partyka w skład Sądu Koleżeńskiego.


Na zakończenie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu i spożyto wspolnie, uroczysty obiad.
Zdjęcia i tekst: mjr w st. spocz. Zdzisław KOWALSKI