Strona Główna BIP Strona Główna
NARODOWE SIŁY REZERWOWE


22.Baza Lotnictwa Taktycznego w chwili obecnej nie prowadzi kwalifikacji i naboru do Narodowych Sił Rezerwowych.


Informacji na temat służby w NSR udziela Sekcja Personalna 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego pod numerem telefonu 261 536 742 sierż. Śliwiński Adam lub Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku tel. 261 536 133.

Pierwsze kontrakty z żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych podpisane. czytaj więcej ...
Pierwsze ćwiczenia rotacyjne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w 22. BLT. czytaj więcej ...
NARODOWE SIŁY REZERWOWE >> pobierz


NARODOWE SIŁY REZERWOWE - VADEMECUM >> pobierz


Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych >> pobierz


Poradnik dla kandydata do NSR >> pobierz


Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach >> pobierz Utworzenie i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) regulują przepisy które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. zawarte

w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)


art. 58 ust. 4

„4. Osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia, tworzą zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.”


Narodowe Siły Rezerwowe (NSR): - aby mieć nadany przydział kryzysowy konieczne jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków ramach NSR.


Kontrakt zawiera się między żołnierzem rezerwy, który zgłosił się jako ochotnik do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu, jeśli spełnia warunki do jego zawarcia.


Kontrakt może być zawarty także z żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył pisemny wniosek o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, i który:


a) odbywa zasadniczą służbę wojskową

   - wniosek składa nie wcześniej niż w ostatnim dniu trwania tej służby;

 

b) pełni służbę przygotowawczą i zdał egzamin końcowy 

   - wniosek składa nie wcześniej niż 3 dni przed zwolnieniem z tej służby;

 

c) odbywa ćwiczenia wojskowe

   - wniosek składa nie wcześniej niż 3 dni przed zwolnieniem z tych ćwiczeń;

 

d) pełni zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką

   - wniosek składa nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o jego zwolnieniu stała się ostateczna.


Przydziały kryzysowe nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat z możliwością jego ponownego nadania, jednak nie dłużej niż na okres piętnastu lat