Strona Główna BIP Strona Główna
Dowódcy
08.02.2017 - do chwili obecnej
Płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA urodził się w 1968 r., w Małomicach. Po ukończeniu Liceum Lotniczego w Zielonej Górze podjął dalszą edukację w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.
Zawodową karierę wojskową rozpoczął w 1991 roku 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku. Po 10 latach służby na stanowisku starszego pilota objął stanowisko dowódcy klucza lotniczego w nowoformowanej 41. eskadrze lotnictwa taktycznego, gdzie do stycznia 2011 r. zajmował stanowiska służbowe szefa strzelania powietrznego oraz szefa szkolenia eskadry.

W 2008 roku pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym „ORLIK - 2” na stanowisku starszego pilota. Od stycznia 2011 roku objął obowiązki na stanowisku szefa zespołu wsparcia działań lotniczych w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Natomiast w lipcu 2013 roku został skierowany do Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego celem dalszego pełnienia służby wojskowej na stanowisku Szefa Wydziału Szkolenia Lotniczego. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej został, z dniem 1 lutego, wyznaczony na stanowisko Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
W 2000 roku ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny oficerów służby ruchu lotniczego natomiast w 2012 roku był słuchaczem kursu doskonalącego z zakresu zarządzania zasobami CRM i ORM oraz współpracy w załodze wieloosobowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, a także kursu kwalifikacyjnego na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika w Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto, w roku 2013 był słuchaczem Kursu instruktorsko – metodycznego dla pilotów instruktorów w WSOSP.

 Za zasługi i osiągnięcia w służbie został odznaczony Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Gwiazdą Załóg Lotniczych. Jest pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej. W powietrzu spędził ponad 2000 godzin wykonując loty na następujących typach statków powietrznych: Zlin - 42, TS-11, MiG- 21, MiG – 29.


04.11.2013 - 08.02.2017

  

płk pil. mgr inż. Leszek BŁACH urodził się w 1968 r. w Starachowicach. Swoja lotnicza przygodę rozpoczął jako uczeń Liceum Lotniczego w Dęblinie. Po ukończeniu Liceum Lotniczego dalszą edukację lotnicza kontynuował w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1991 r. w stopniu podporucznika pilota.

 Swoją zawodową karierę pilota wojskowego rozpoczął w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku, gdzie zajmował kolejno stanowiska pilota klucza lotniczego, starszego pilota a następnie dowódcy klucza lotniczego. Po zmianach organizacyjnych i utworzeniu 41. eskadry lotnictwa taktycznego pełni w niej kolejno stanowiska: dowódcy klucza lotniczego, szefa strzelania powietrznego oraz inspektora bezpieczeństwa lotów - szefa sekcji.

  W 2008 roku płk pil. Leszek Błach na prawie trzy lata żegna się z malborską jednostką. Rozpoczyna służbę w 1 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego na stanowisku szefa sekcji - instruktora pilota. W 2009 roku obejmuje stanowisko starszego oficera instruktora – pilota w Wydziale Szkolenia Lotniczego 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Kolejnym krokiem w karierze było objęcie stanowiska zastępcy dowódcy 1. eskadry lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim a następnie szefa pionu – starszego inspektora bezpieczeństwa lotów w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego. W 2011 roku powraca do 22. BLT w Malborku i obejmuje obowiązki Dowódcy Grupy Działań Lotniczych.  

 

 W okresie od marca do czerwca 2008 roku uczestniczył w misji PKW Orlik 2 na Litwie. Natomiast w okresie od kwietnia do września 2012 roku dowodził IV zmianą PKW Orlik 4 na Litwie. 

  W latach 2000 - 2001 roku płk pil. Leszek Błach podejmuje studia w SGGW uzyskując tytuł magistra. W roku 2001 ukończył studia podyplomowe w Akademii Świętokrzyskiej na kierunku informatyka. W 1998 r. ukończył Kurs doskonalenia pilotów, w 2000 r. Wyższy Kurs Specjalistyczny (oficerów służby ruchu lotniczego) oraz w 2006 kurs w Belgii Air Defence Stady Tactical Leadership Programme. Legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie trzecim.

  Płk pil. mgr inż. Leszek BŁACH jest pilotem klasy mistrzowskiej, instruktorem – pilotem we wszystkich warunkach atmosferycznych. Posiada uprawnienia pilota – doświadczalnego w klasie statków powietrznych - samoloty. Legitymuje się ogólnym nalotem 2535 godzin na różnych typach statków powietrznych tym min.:

 • Zlin 42M
 • Zlin 142
 • Mig 21
 • Mig 29
 • F-16
 • L 39
 • Su 22
Za zasługi i osiągnięcia w służbie wielokrotnie wyróżniany przez najwyższe władze państwowe w tym min. „Gwiazdą Załóg Lotniczych”, tytułem „ Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lotniczym Krzyżem Zasługi”, statuetka „Ikara” otrzymaną za zasługi w dziedzinie szkolenia lotniczego oraz „Białą bronią” za wzorowe działanie w powietrzu w zaistniałej niebezpiecznej sytuacji podczas wykonywania lotu doświadczalnego.

 

  Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się fotografią, filmem, sportem, historią, szybownictwem, żeglarstwem oraz turystyką górską.
01.01.2011 - 19.09.2013

29.

Pułkownik Robert Dziadczykowski urodził się w 1964 r.,

w Tarnobrzegu.

Po ukończeniu Liceum Lotniczego w Dęblinie podjął dalszą edukację w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie

w latach 1983 - 1987.

Zawodową karierę wojskową rozpoczął w 26 pułku lotnictwa myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim

Po 7 latach przeniesiony został do 41 pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku, gdzie od 1995 r. był dowódcą klucza lotniczego.

Służbę w pułku zakończył na stanowisku zastępcy dowódcy eskadry.

W nowo utworzonej 41 eskadrze lotnictwa taktycznego w 2001r. był szefem strzelania powietrznego eskadry oraz szefem sztabu, a od stycznia 2004 roku do września 2006 dowódcą 41 eskadrą lotnictwa taktycznego.

Dnia 1 lipca 2007r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 22 Bazy Lotniczej, a po przeformowaniu od 1 stycznia 2011 r.Dowódcy 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Doświadczenie lotnicze zdobywał pilotując samoloty TS-11 Iskra oraz MiG - 21 i MiG -

W latach 1996-1998 studiował w Akademii Obrony Narodowej, gdzie uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. Jest absolwentem Air Operational English Course Seminar, prowadzonego przez renomowaną brytyjską uczelnię University College of Ripon and York.

W 2000r. ukończył w AON Kurs Taktyczno - Operacyjny.

W 2004r. ukończył Studia Podyplomowe (kierunek Bezpieczeństwo Narodowe).

W latach 2006 - 2007 był studentem Studiów Podyplomowych na Wydziale Strategiczno - Obronnym AON, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym.

Za zasługi i osiągnięcia w służbie został odznaczony srebrnym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", "Za zasługi dla obronności kraju" oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. Ponadto został odznaczony złotym medalem "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej", przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

w Warszawie.

Jest pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej.

W powietrzu spędził 1550 godzin.

Ma troje dzieci. Interesuje się motoryzacją, kinem i turystyką. Jest pasjonatem narciarstwa.
 

01.01.2001 - 30.06.2007

Pułkownik Eugeniusz Gardas urodził się w 1959r. w Paczkowie w woj. opolskim.

Po ukończeniu szkoły średniej odbywał zasadniczą służbę wojskową

w lotnictwie.

W latach 1980-1984 studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej

w Dęblinie, którą ukończył w stopniu podporucznika w korpusie lotnictwa.

Zawodową karierę wojskową rozpoczął w 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków" w Goleniowie. Od stycznia 1989 r. był dowódcą klucza lotniczego,

od kwietnia 1990r. szefem strzelania powietrznego eskadry lotniczej,

a od września 1991r. do marca 1992r. dowodził eskadrą lotniczą.

W latach 1992-1994 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Po ukończeniu studiów został zastępcą dowódcy 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, a w 1995r. - zastępcą dowódcy 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku.

W okresie od kwietnia do grudnia 2000 r. pełnił obowiązki dowódcy 41 plm.

Na podstawie rozkazu Dowódcy WLOP Nr PF 153 z 28 listopada 2000 r. na bazie 41 plm została sformowana w Malborku 22 Baza Lotnicza, której został dowódcą.

Na stopień pułkownika został mianowany w 2004 r.

W chwili obecnej pełni obowiązki zastępcy dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Jest pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej. W powietrzu spędził 2100 godzin.

Interesuje się żeglarstwem, turystyką i narciarstwem. Jest zapalonym wędkarzem i entuzjastą informatyki.