Strona Główna BIP Strona Główna
Historia, tradycje
22. Baza Lotnictwa Taktycznego jest Oddziałem Lotniczym przeznaczonym do planowania, organizowania i realizacji zadań pododdziałem taktycznym lotnictwa myśliwskiego oraz do organizowania i kierowania realizacją zadań w zakresie działalności logistycznej, ubezpieczenia lotów, ochrony wojsk w oparciu o organiczne pododdziały zabezpieczenia i wsparcia działań na rzecz eskadry lotniczej oraz jednostek będących na przydziałach gospodarczych. Utrzymuje lotnisko czynne do wykorzystania jego infrastruktury do zabezpieczenia szkolenia lotniczego organicznej eskadry lotniczej oraz eskadr lotniczych Baz Lotnictwa Taktycznego w Skrzydle i w Siłach Powietrznych. Zabezpiecza przyjęcie na lotnisku innych statków powietrznych SP oraz operacje lotnicze realizowane z lotniska czynnego zgodnie z zadaniami przełożonego i wynikających z zadań z zakresu HNS. W czasie pokoju zabezpiecza pod względem logistycznym loty i przeloty wojskowych statków powietrznych, loty w ramach misji lotniczych oraz pełnienie dyżurów bojowych (Air Policing).
 

Tradycje

W celu zachowania chlubnych tradycji orężnych decyzją nr 166/MON z dnia
2 maja 2011 roku 22. Baza Lotnictwa Taktycznego  w Malborku dziedziczy
i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 4.eskadra lotnicza (1919)
 - 4.eskadra wywiadowcza „Toruńska” (1920)
 - 141. i 142.eskadra myśliwska 4.Pułku Lotniczego (1928-1939)
 - 306.dywizjon myśliwski „Toruński” (1940)
 - 1.Polska Dywizja Lotnicza (1944)
 - 4.Mieszana Dywizja Lotnicza (1944-1945)
 - 1.Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza (1945-1946)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” (1943-1946)
 - 7.Pułk Lotnictwa Bombowego (1950-1951)
 - 45.Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego „PARM-5” (1952-1957)
 - 9.Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1967)
 - 29.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1969)
 - 26.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1989)
 - 14.Batalion Budowy Lotnisk (1952-1999)
 - 41.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-2000)
 - 45.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957-1995)
 - 30.Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów (1965-1992)
 - 4.Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1985)
 - 13.Batalion Radiotechniczny (1968-1990)
 - 84.Batalion Łączności (1968-1992)
 - 26.Batalion Radiotechniczny (1971-1995)
 - Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Armii Lotniczej
(1978-1983)
 - 49.eskadra lotnicza (1979-1990)
 - Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1988)
 - 4.Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi (1985-1991)
 - 14.Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych (1999-2007)
 - 14.Batalion Remontu Lotnisk (2007-2010)
 - 41.eskadra lotnictwa taktycznego (2001-2010)
 - 22.Baza Lotnicza (2001-2010)

Sztandar


Decyzją nr 166/MON z dnia 2 maja 2011 roku 22. Baza Lotnictwa Taktycznego  w Malborku przejęła sztandar rozformowanej 22. Bazy Lotniczej.
Akt wręczenia sztandaru dla 22 Bazy Lotniczej w Malborku miał miejsce 27 kwietnia 2002 roku. W listopadzie 2016 roku z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Sztandar odznaczono Złotym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.Patron


W celu zachowania pamięci o bohaterskich lotnikach polskich z okresu II wojny światowej Minister Obrony Narodowej decyzją nr 437/MON z 2 listopada 2015 roku polecił 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku przyjąć imię gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.
 

 
 
Święto

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 166/MON z dnia 2 maja 2011 roku ustanowił datę dorocznego święta 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku w dniu 22 kwietnia.

Odznaka pamiątkowa

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 289/MON z 8 października 2013 roku zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji oraz regulamin nadawania odznaki 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
Odznaka ma kształt koła zwieńczonego elementami łopat turbiny silnika lotniczego, które nawiązują do inżynieryjno-logistycznego charakteru jednostki. W środku (w połowie odznaki) zarysowana jest północna granica kraju, a w miejscu lokacji Bazy umiejscowiony jest herb miasta Malborka. W lewej górnej części odznaki umieszczono sylwetkę samolotu MiG – 29. Pomiędzy samolotem i herbem, na niebieskim tle umieszczony jest skrót nazwy jednostki „22 BLT”.

  Sala Tradycji

Sala Tradycji 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego powstała w 2013 roku. Mieści się ona na terenie bazy przy ulicy 17 marca 20 w miejscowości Malbork. Sala powstała przy okazji prac konserwatorsko-remontowych, które były prowadzone w obiektach koszarowych 22. BLT w ostatnich latach.
Sala tradycji jest miejscem o szczególnym znaczeniu, pełniącym rolę skarbnicy historii i tradycji jednostki wojskowej. To w niej z należytym szacunkiem gromadzone są symbole, pamiątki, fotografie i dokumenty związane z dziejami nie tylko z dziejami 22. BLT, ale także jednostek, których tradycje baza dziedziczy. Na honorowym miejscu w gablocie przechowywany jest sztandar 22. BLT. Wśród eksponatów znajdują się między innymi:
- fotel katapultowy KM-1 z samolotu Mig-21,
- działko lotnicze Gsz-23,
- ciśnieniowy kombinezon pilota WUK-90,
- kombinezon lotniczy MUP,
- busola Bandix Aviation pochodząca z samolotu B-17,
- modele samolotów: Mig-29, Mig-21, Lim-5.
Na tablicach informacyjnych oraz zdjęciach przedstawiony jest rys historyczny ziemi Malborskiej, garnizonu Malbork i jednostek w nim stacjonujących.  W gablotach umieszczono uzyskane odznaczenia, wyróżnienia, statuetki, ważne dokumenty.

Sala tradycji służy nie tylko uroczystościom związanym z pożegnaniem czy powitaniem żołnierzy ale także przekazywaniu wiedzy na temat historii naszej jednostki gościom honorowym, młodzieży szkolnej i gimnazjalnej, studentom, harcerzom. Każda wycieczka po jednostce rozpoczyna  się zwiedzaniem  sali tradycji, w której młodzież zaznajamia się z  historią ziemi Malborskiej, garnizonu Malbork, 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W ramach współpracy z lokalnymi szkołami w sali tradycji organizowane są lekcje historii.
2 grudnia 2014 roku sala tradycji otrzymała Wyróżnienie w III Przeglądzie Sal Tradycji w Resorcie Obrony Narodowej – za walory ekspozycyjne i oryginalny układ tematyczny prezentujący dziedzictwo tradycji lotniczych.