Strona Główna BIP Strona Główna
zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

 22. BLT.SZP.2612.15.2020

Szkolenie pilotów na symulatorze lotu smigłowca Mi-24

termin składania wniosków: 23.03.2020r., godz. 10:00

nowy termin składania wniosków: 30.03.2020r. godz. 11:00

12.03.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

12.03.2020r. Załączniki do ogłoszenia

20.03.2020r. wyjaśnienia oraz zmiana treści informacji


22. BLT.SZP.2612.174.2019
Przegląd, konserwacja i naprawa systemów alarmowych dla 22. BLT w Malborku
termin składania wniosków: 26.11.2019, godz. 10:00
18.11.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu
18.11.2019r. Załączniki do ogloszenia
26.11.2019r. Informacja z sesji otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
04.12.2019r. zawiadomienie o wykonawcach spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu

termin składania ofert: 12.12.2019r. godz. 11:00
12.12.2019r. Informacja z sesji otwarcia ofert
16.12.2019r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1-3
__________________________________________________________________________________________________
22.BLT.SZP.2612.97.2019
Szkolenie pilotów 49.BLot Pruszcz Gdański na symulatorze lotu śmigłowca Mi-2. - II Postępowanie
termin składania ofert: 09.07.2019r. godz. 11:30
01.07.2019r. warunki przetargu -  SIWZ
09.07.2019r. informacja z sesji otwarcia ofert
16.07.2019r.  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
___________________________________________________________________________________________________

22.BLT.SZP.2612.82.2019
Szkolenie pilotów 49 Blot Pruszcz Gdański na symulatorze lotu śmigłowca Mi-2
termin składania ofert: 24.06.2019r. godz. 11:30

14.06.2019r.  warunki przetargu -  SIWZ
24.06.2019r. informacja z sesji otwarcia ofert
27.06.2019r.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

22.BLT.SZP.2612.56.2019
Szkolenie pilotów 49 Blot Pruszcz Gdański na symulatorze lotu śmigłowca Mi-24
termin składania ofert: 10.05.2019r. godz. 10:30

29.04.2019r. warunki przetargu - SIWZ
10.05.2019r. Informacja z sesji otwarcia ofert
24.05.2019r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


22.BLT.SZP.2612.31.2019
Zakup części zamiennych oraz materiałów do wykonywania obsług  samolotów MIG-29 i śmigłowców MI-2, MI-24
termin składania ofert: 01.04.2019r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 08.04.2019 r. godz. 10:00

21.03.2019r.  warunki przetargu - SIWZ
25.03.2019 r. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
28.03.2019 r. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 - nowy zmodyfikowany formularz cenowy
02.04.2019 r. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 3 - nowy zmodyfikowany formularz cenowy
08.04.2019r. informacja z sesji otwarcia ofert
24.04.2019r. informacja z sesji otwarci ofert dodatkowych
07.05.2019r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ 1-6, 8-25, 28-33, 36-82, 84-89, 91, 93-102, 104 -108, 111-138, 140-173 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ 7, 26, 27, 34, 35, 83, 90, 92, 103,109, 110, 139,174, 175
08.05.2019 r. Errata do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1-6, 8-25, 28-33, 36-82, 84-89, 91, 93-102, 104-108, 111-138, 140-173 oraz o unieważnieniu postępowania - część 7, 26, 27, 34, 35, 83, 90, 92, 103, 109, 110, 139, 174, 175.

28.05.2019r. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - części  29,107,108,113,114,118,119, 120, 125, 126

22.BLT.SZP.2612.76.2018
Świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w latach 2019 - 2021 dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, 8. batalionu radiotechnicznego – kompleks wojskowy 5429 Lasowice Wielkie, Regionalnego Centrum Informatyki – Punkt Obserwacyjny i Łączności nr 30 Skowronki                                   termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.10.2018r. godz. 10:00
31.08.2018r. ogłoszenie o zamówieniu
31.08.2018r. informacje do ogłoszenia
13.09.2018r. wyjaśnienia oraz zmiana treści informacji
14.09.2018r. sprostowanie treści ogłoszenia
21.09.2018r. wyjaśnienia oraz zmiana treści informacji nr 2
01.10.2018r. informacja z sesji otwarcia wniosów o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.10.2018r. zawiadomienie o wykonawcach spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu

nowy termin składania ofert: 06.12.2018r. godz. 10:00
termin składania ofert: 29.11.2018r. godz. 10:00
19.10.2018r. SIWZ wraz załącznikami
08.11.2018r. wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
19.11.2018r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
28.11.2018r. wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ nr 3 - nowy formularz ofertowy
06.12.2018r. informacja z sesji otwarcia ofert
11.12.2018r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1,2,3,4
31.12.2018r. zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1, przystąpieniu do pononwej oceny ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia czynności
09.01.2019r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.2,3,4
01.02.2019r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1

22.BLT.SZP.2612.24.2018
Zakup części zamiennych oraz materiałów do wykonywania obsług samolotów MIG-29 i śmigłowców MI-2, MI-24. Zakup elementów do hełmów lotniczych.
termin składania ofert: 29.05.2018r. godz. 10:30

UWAGA !!!
termin składania ofert: 29.05.2018r. godz. 10:30 - Dotyczy części:1-13,16-57,59-62,64-69,71-78,80-140
termin składania ofert: 05.06.2018r. godz. 11:00 - Dotyczy części: 14,15,58,63,70,79. 


UWAGA!!!
termin składania ofert: 06.06.2018r. godz. 11:00 - Dotyczy wszystkich części  dotyczy części 1-119, 138-140

termin składania ofert: 13.06.2018r. godz. 11:00 - dotyczy części 120-137

16.05.2018r. warunki przetargu - SIWZ
21.05.2018r. wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ - nowy formularz cenowy
23.05.2018r. zmiana treści SIWZ - nowy formularz cenowy
24.05.2018r. wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ - nowy formularz cenowy
04.06.2018r. zmiana treści SIWZ
07.06.2018r. wyjaśnienia oraz zmiana tresci SIWZ - nowy formularz cenowy części 120-137

06.06.2018r. informacja z sesji otwarcia ofert - części 1-119, 138-140                                                                          08.06.2018r. uzupełnienie informacji z sesji otwarcia ofert - części 1-119, 138-140
13.06.2018r. informacja z sesji otwarcia ofert - części 120-137
26.06.2018r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1-5, 7-57, 59-62, 64-76, 80-103, 105, 107-118, 120-140  oraz unieważnieniu postępowania - część  6, 77, 78, 104, 106, 119 
 10.07.2018r. zawiadomienie o ponowym wyborze - część 99,100,108

22.BLT.SZP.2612.15.2018
Szkolenie pilotów 49 Blot.  Pruszcz Gdański na symulatorze lotu śmigłowca Mi-24.
termin składania ofert: 18.05.2018r. godz. 10:00

11.05.2018r. warunki przetargu - SIWZ
18.05.2018r. informacja z sesji otwarcia ofert
12.06.2018r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/120/IX/2017/NJ
Świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w 2018 r. dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, JW 1300 w Pruszczu Gdańskim, JW 2031 w Lasowicach Wielkich, Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym – Punkt Obserwacyjny nr 30 Skowronki.
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.11.2017r. godz. 10:00
06.10.2017r. ogłoszenie o zamówieniu
06.10.2017r. informacje do ogłoszenia
09.10.2017r. zmiana treści informacji
16.10.2017r. wyjaśnienia treści informacji
17.10.2017r. wyjaśnienia treści infromacji nr 2
19.10.2017r. wyjaśnienia treści informacji nr 3
24.10.2017r. zmiana treści informacji nr 4
27.10.2017r. wyjaśnienia oraz zmiana treści informacji nr 5
06.11.2017r. informacja z sesji otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
07.11.2017r. zawiadomienie o wykonawcach spełniających warunku udziału w postępowaniu i niepodlegajacych wykluczeniu - część 1,3,4
17.11.2017r. zawiadomienie o wykonawcach spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu - część 2

termin składania ofert część 1,3,4: 18.12.2017r. godz. 10:00
07.11.2017r. SIWZ wraz załącznikami


termin składania ofert część 2: 28.12.2017r. godz. 10:00
17.11.2017r. SIWZ wraz z załącznikami


28.11.2017r. wyjaśnienia treści SIWZ - cz. 1.3.4
19.12.2017r. wyjaśnienia treści SIWZ - cz. 2

18.12.2017r. informacja z sesji otwarcia ofert - cz.1,3,4
28.12.2017r. informacja z sesji otwarcia ofert - cz. 2

20.12.2017r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1,3,4
28.12.2017r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2

25.01.2018r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZP/110/VIII/2017/AH
Przegląd, konserwacja i naprawa systemów alarmowych w jednostkach administrowanych przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego Malbork
 nowy termin składania ofert: 20.09.2017r. godz. 09:30
termin składania ofert: 15.09.2017r. godz. 09:30
05.09.2017 Ogłoszenie o przetargu
05.09.2017r. Warunki przetargu - SIWZ
14.09.2017r. Wyjaśnienia oraz zmiana warunków przetargu
14.09.2017r. ogłoszenie o przetargu
19.09.2017r  zawiadomienie o omyłce pisarskiej
19.09.2017r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.09.2017r. informacja z sesji otwarcia ofert
03.10.2017r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1-3

ZP/68/V/2017/AH
Przegląd, konserwacja i naprawa systemów alarmowych w jednostkach administrowanych przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego Malbork
termin składania ofert: 04.07.2017r. godz. 09:30

20.06.2017r. warunki przetargu - SIWZ
04.07.2017r. informacja z sesji otwarcia
02.08.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania


ZP/47/IV/2017/NJ
Zakup części zamiennych oraz materiałów do wykonywania obsług samolotów MIG-29
termin składania ofert: 28.04.2017r. godz. 10 :30
nowy termin składania ofert: 19.05.2017r. godz. 10:30

18.04.2017r. warunki przetargu - SIWZ
26.04.2017r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ
26.04.2017r. zmodyfikowane załączniki
10.05.2017r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2
10.05.2017r. zmodyfikowane załączniki nr 2
26.05.2017r. informacja z sesji otwarcia ofert
06.06.2017r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania, odrzuceniu oferty
________________________________________________________________________________________________
ZP/51/IV/2016/NJ
Naprawa trału przeciwminowego lekkiego BOŻENA-4
termin składania ofert: 22.04.2016 r. godz. 11:00

15.04.2016 r. ogłoszenie o przetargu
15.04.2016 r. warunki przetargu - SIWZ
25.04.2016 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
____________________________________________________________________________________________________

ZP/64/V/2016/NJ
Naprawa trału przeciwminowego lekkiego BOŻENA-4 - II postępowanie
termin składania ofert: 20.05.2016 r. godz. 11:00

12.05.2016 r. ogłoszenie o przetargu
12.05.2016 r. warunki przetargu - SIWZ
22.06.2016 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
____________________________________________________________________________________________________

ZP/80/V2016/NJ
Zakup części zamiennych do samolotów MIG-29

termin składania ofert: 04.07.2016 r. godz. 11:00
23.06.2016r. ogłoszenie o przetargu
23.06.2016r. warunki przetargu - SIWZ
13.07.2016 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2,3 oraz unieważnieniu postępowania - częśc 1
_________________________________________________________________________________________________

ZP/92/VII/2016/NJ
Zakup części zamiennych do samolotów MiG-29 oraz do śmigłowców Mi-2, Mi-24.
termin składania ofert: 29.07.2016 r. godz. 11:00

18.07.2016 r. ogłoszenie o przetargu
18.07.2016 r. warunki przetargu - SIWZ
22.07.2016 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ
04.08.2016 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3,4,5,8,13,14,16 i unieważnieniu postępowania - część 1,2,6,7,9-12,15,17-20
___________________________________________________________________________________________________

ZP/111/VIII/2016/NJ
Zakup części zamiennych do samolotów MiG-29 oraz do śmigłowców Mi-2, Mi-24. - II postępowanie
termin składania ofert: 02.09.2016 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 09.09.2016 r. godz. 11:00

23.08.2016 r. ogłoszenie o przetargu
23.08.2016 r. warunki przetargu - SIWZ
02.09.2016 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ
02.09.2016 r. załączniki do wyjaśnień oraz modyfikacji - zmodyfikowany formularz cenowy
02.09.2016 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.09.2016 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2
26.09.2016 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 9,13,17 oraz unieważnieniu postępowania w cz. 1-8,10-12,14-16
11.10.2016 r. zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia w części 16 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 16