Strona Główna BIP Strona Główna
Archiwum 2013
04.11.2013


W dniu 04 listopada 2013 r. na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 2451 z dnia 16 października 2013r. płk mgr inż. Leszek BŁACH z dniem 04 listopada 2013 r. objął obowiązki Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Podczas uroczystej zbiórki, w obecności Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Tadeusza Mikutela, zaproszonych gości oraz kadry i pracowników wojska pełniący obowiązki dowódcy 22. BLT ppłk mgr inż. Andrzej Puchała przekazał dowodzenie bazą płk pil. mgr inż. Leszkowi BŁACHOWI. Uroczystość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. W swoim krótkim wystąpieniu Dowódca Skrzydła złożył gratulacje nowemu Dowódcy wraz z życzeniami osiągania wielu sukcesów na nowym odpowiedzialnym stanowisku służbowym. „Przełożeni powierzyli mi zaszczytny obowiązek dowodzenia 22. Bazą Lotnictwa Taktycznego, uczynię wszystko aby sprostać czekającym mnie wyzwaniom…” powiedział nowy Dowódca 22. BLT płk pil. mgr inż. Leszek Błach.

płk pil. mgr inż. Leszek BŁACH urodził się w 1968 r. w Starachowicach. Po ukończeniu Liceum Lotniczego swoją lotniczą edukację kontynuował w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1991 r. w stopniu podporucznika pilota. Po jej ukończeniu swoje losy związał z malborskim niebem. Jako pilot wykonywał loty w 41. pułku lotnictwa myśliwskiego, następnie w 41. eskadrze lotnictwa taktycznego a ostatnio w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pełniąc obowiązki Dowódcy Grupy Działań Lotniczych. Jest pilotem klasy mistrzowskiej z ogólnym nalotem życiowym ponad 2535 godz.

mjr Dariusz Mazurkiewicz