Strona Główna BIP Strona Główna
Zamówienia Publiczne - Archiwum 2013

ROK 2013

26.06.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na obsługę, konserwację i serwis stałych pianowych instalacji gaśniczych wraz z zespołami prądotwórczymi zasilania awaryjnego oraz systemu E- Strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
26.06.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę, konserwację i serwis stałych pianowych instalacji gaśniczych wraz z zespołami prądotwórczymi zasilania awaryjnego oraz systemu E- Strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
23.07.2013 r. Zapytanie do SIWZ na obsługę, konserwację i serwis stałych pianowych instalacji gaśniczych wraz z zespołami prądotwórczymi zasilania awaryjnego oraz systemu E- Strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
23.07.2013 r. Zal nr 1 do zapytania do SIWZ na obsługę, konserwację i serwis stałych pianowych instalacji gaśniczych wraz z zespołami prądotwórczymi zasilania awaryjnego oraz systemu E- Strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
08.08.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na obsługę, konserwację i serwis stałych pianowych instalacji gaśniczych wraz z zespołami prądotwórczymi zasilania awaryjnego oraz systemu E- Strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
20.09.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publiczengo na "Obsługa, konserwacja i serwis sysemu wczesnego reagowania na zagrożenia pożarowe E-STRAŻAK".

16.07.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont budynku koszarowego nr 2 w kompleksie wojskowym w Skowronkach gmina Sztutowo
16.07.2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego na remont budynku koszarowego nr 2 w kompleksie wojskowym w Skowronkach gmina Sztutowo
31.07.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty na remont budynku koszarowego nr 2 w kompleksie wojskowym w Skowronkach gmina Sztutowo
14.08.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont budynku koszarowego nr 2 w kompleksie wojskowym w Skowronkach gmina Sztutowo

23.07.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont sieci oświetleniowej kompleksu wojskowego w Królewie Malborskim
23.07.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia na remont sieci oświetleniowej kompleksu wojskowego w Królewie Malborskim
02.08.2013 r. Zapytanie do SIWZ na remont sieci oświetleniowej kompleksu wojskowego w Królewie Malborskim
07.08.2013 r. Zapytanie nr 2 do SIWZ na remont sieci oświetleniowej kompleksu wojskowego w Królewie Malborskim
09.08.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont sieci oświetleniowej kompleksu wojskowego w Królewie Malborskim
14.08.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na na remont sieci oświetleniowej kompleksu wojskowego w Królewie Malborskim

26.07.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont budynku 111 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim - Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku
26.07.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont budynku 111 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim - Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku
20.08.2013 r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku 111 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim - Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku
26.08.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont budynku 111 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim - Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku

01.08.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów, części samochodowych, zamiennych oraz nakładek do pługów dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
01.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów, części samochodowych, zamiennych oraz nakładek do pługów dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
09,08,2013 r. Zapytanie do SIWZ na dostawę materiałów, części samochodowych, zamiennych oraz nakładek do pługów dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
20.08.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów, części samochodowych, zamiennych oraz nakładek do pługów dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
26.08.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 zamówiejnia na dostawę materiałów, części samochodowych, zamiennych oraz nakładek do pługów dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
26.08.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów, części samochodowych, zamiennych oraz nakładek do pługów dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku, część 1 zamówiania

07.08.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na regenerację pługów śnieżnych LPK 82 nr 26, 32, 51 do zimowego utrzymania dróg JW 1128 w Malborku.
07.08.2013 r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na regenerację pługów śnieżnych LPK 82 nr 26, 32, 51 do zimowego utrzymania dróg JW 1128 w Malborku.
13.08.2013 r. Zapytanie do SIWZ na regenerację pługów śnieżnych LPK 82 nr 26, 32, 51 do zimowego utrzymania dróg JW 1128 w Malborku
22.08.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na regenerację pługów śnieżnych LPK 82 nr 26, 32, 51 do zimowego utrzymania dróg JW 1128 w Malborku
27.08.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na regenerację pługów śnieżnych LPK 82 nr 26, 32, 51 do zimowego utrzymania dróg JW 1128 w Malborku

08.08.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do szybkiej naprawy powierzchni betonowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
08.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów do szybkiej naprawy powierzchni betonowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
09.08.2013 r. Modyfikacja SIWZ na dostawę materiałów do szybkiej naprawy powierzchni betonowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
09.08.2013 r. Zmodyfikowany SIWZ na dostawę materiałów do szybkiej naprawy powierzchni betonowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
09.08.2013 r. Zmodyfikowany zał nr 2 do SIWZ na dostawę materiałów do szybkiej naprawy powierzchni betonowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
20.08.2013 r.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów do szybkiej naprawy powierzchni betonowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku  
26.08.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów do szybkiej naprawy powierzchni betonowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku  

09.08.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 240 godzin szkolenia oraz kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie II w wymiarze 240 godzin szkolenia
09.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 240 godzin szkolenia oraz kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie II w wymiarze 240 godzin szkolenia
21.08.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 240 godzin szkolenia oraz kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie II w wymiarze 240 godzin szkolenia
27.08.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 240 godzin szkolenia oraz kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie II w wymiarze 240 godzin szkolenia

09.08.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 590 godzin szkolenia
09.08.2013 r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 590 godzin szkolenia
21.08.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 590 godzin szkolenia
27.08.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 590 godzin szkolenia

28.08.2013 r. Ogłoszenie przetargu na obsługę i serwis systemu wczesnego reagowania na zagrożenia pożarowe e-strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
28.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę i serwis systemu wczesnego reagowania na zagrożenia pożarowe e-strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
05.09.2013 r. Zapytanie do SIWZ na obsługę i serwis systemu wczesnego reagowania na zagrożenia pożarowe e-strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
05.09.2013 r. Modyfikacja SIWZ na obsługę i serwis systemu wczesnego reagowania na zagrożenia pożarowe e-strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
05.09.2013 r. Zmienione ogłoszenie na obsługę i serwis systemu wczesnego reagowania na zagrożenia pożarowe e-strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim
05.09.2013 r. Zmodyfikowany SIWZ na obsługę i serwis systemu wczesnego reagowania na zagrożenia pożarowe e-strażak na terenie lotniska w Królewie Malborskim

09.10.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie stolarki okiennej budynków Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku  
09.10.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na na wykonanie stolarki okiennej budynków Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku  
10.10.2013 r. Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie stolarki okiennej budynków Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
18.10.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie stolarki okiennej budynków Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
31.01.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie stolarki okiennej budynków Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
06.11.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie stolarki okiennej budynków Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

09.10.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont oświetlenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.  
09.10.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont oświetlenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.  
18.10.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na remont oświetlenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
04.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont oświetlenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
13.11.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont oświetlenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

11.10.2013 r.  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych - elektrycznych w kk 6010 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
11.10.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych - elektrycznych w kk 6010 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
15.10.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych – elektrycznych na terenie kompleksu lotniskowego w Królewie Malborskim  

17.10.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu lotniskowego w Pruszczu Gdańskim.

17.10.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu lotniskowego w Pruszczu Gdańskim.
24.10.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu lotniskowego w Pruszczu Gdańskim.
08.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu lotniskowego w Pruszczu Gdańskim.

17.10.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę hotelową w zabezpieczeniu przedsięwzięcia "SZCZYT KLIMATYCZNY".
17.10.2013 r.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę hotelową w zabezpieczeniu przedsięwzięcia "SZCZYT KLIMATYCZNY".
22.10.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę hotelową w zabezpieczeniu przedsięwzięcia "SZCZYT KLIMATYCZNY".
31.10.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę hotelową w zabezpieczeniu przedsięwzięcia "SZCZYT KLIMATYCZNY".
13.11.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługę hotelową w zabezpieczeniu przedsięwzięcia "SZCZYT KLIMATYCZNY".

17.10.2013 r.  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych - elektrycznych w K 6010 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
17.10.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych - elektrycznych w K 6010 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
23.10.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych - elektrycznych w K 6010 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
13.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych - elektrycznych w K 6010 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
19.11.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na na zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych - elektrycznych w K 6010 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

18.10.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wycinkę i frezowanie drzew oraz wycinkę krzewów na terenie kompleksów użytkowanych przez jednostkę wojskową znajdujących się w Malborku i kompleksu lotniskowego w Królewie Malborskim (ZADANIE NR 1 i 2).

18.10.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wycinkę i frezowanie drzew oraz wycinkę krzewów na terenie kompleksów użytkowanych przez jednostkę wojskową znajdujących się w Malborku i kompleksu lotniskowego w Królewie Malborskim (ZADANIE NR 1 i 2).

08.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę i frezowanie drzew oraz wycinkę krzewów na terenie kompleksów użytkowanych przez jednostkę wojskową znajdujących się w Malborku i kompleksu lotniskowego w Królewie Malborskim (ZADANIE NR 1 i 2).
 22.11.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na wycinkę i frezowanie drzew oraz wycinkę krzewów na terenie kompleksów użytkowanych przez jednostkę wojskową znajdujących się w Malborku i kompleksu lotniskowego w Królewie Malborskim (ZADANIE NR 1 i 2). CZ I
 22.11.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na wycinkę i frezowanie drzew oraz wycinkę krzewów na terenie kompleksów użytkowanych przez jednostkę wojskową znajdujących się w Malborku i kompleksu lotniskowego w Królewie Malborskim (ZADANIE NR 1 i 2). CZ II

18.10.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego serwis okresowy roczny urządzeń BAK-12 w wersji stacjonarnej i mobilnej, wraz z wymianą  materiałów eksploatacyjnych.

18.10.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na serwis okresowy roczny urządzeń BAK-12 w wersji stacjonarnej i mobilnej, wraz z wymianą  materiałów eksploatacyjnych

31.10.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na serwis okresowy roczny urządzeń BAK-12 w wersji stacjonarnej i mobilnej, wraz z wymianą  materiałów eksploatacyjnych
06.11.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na serwis okresowy roczny urządzeń BAK-12 w wersji stacjonarnej i mobilnej, wraz z wymianą  materiałów eksploatacyjnych

04.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi okresowej kontroli 5-letniej zawierającej elementy kontroli rocznej oraz kontroli rocznej infrastruktury lotniskowej obiektów budowlanych  administrowanych przez jednostkę wojskową 1128 w Malborku.

04.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi okresowej kontroli 5-letniej zawierającej elementy kontroli rocznej oraz kontroli rocznej infrastruktury lotniskowej obiektów budowlanych  administrowanych przez jednostkę wojskową 1128 w Malborku.
19.11.2013 r. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi okresowej kontroli 5-letniej zawierającej elementy kontroli rocznej oraz kontroli rocznej infrastruktury lotniskowej obiektów budowlanych  administrowanych przez jednostkę wojskową 1128 w Malborku.
 
04.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa drobiowego i wędlin drobiowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

04.11.2013 r.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę mięsa drobiowego i wędlin drobiowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.  
25.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa drobiowego i wędlin drobiowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
05.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę mięsa drobiowego i wędlin drobiowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

04.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

04.11.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

25.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
05.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
   
 04.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont budynku kontenerowego nr 134 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku – lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim.

 
 04.11.2013 r.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont budynku kontenerowego nr 134 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku – lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim.  
08.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetragu nieograniczonego na remont budynku kontenerowego nr 134 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku – lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim
21.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku kontenerowego nr 134 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku – lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim
16.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont budynku kontenerowego nr 134 na terenie Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku – lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim

05.11.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont bram garażowych budynku 72 na terenie lotniska w Królewie Malborskim.
05.11.2013 r.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont bram garażowych budynku 72 na terenie lotniska w Królewie Malborskim.

21.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont bram garażowych budynku 72 na terenie lotniska w Królewie Malborskim.
29.11.2013 r. Zawiadomienie o zawarciu umowy na remont bram garażowych budynku 72 na terenie lotniska w Królewie Malborskim.

06.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu serwisowego pojazdu ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1528 dla  Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański  oraz  pojazdu MAN 19 414 i MAN 19 414 dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork.

06.11.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przeglądu serwisowego pojazdu ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1528 dla  Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański  oraz  pojazdu MAN 19 414 i MAN 19 414 dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork.

14.11.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie
przeglądu serwisowego pojazdu ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1528 dla  Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański  oraz  pojazdu MAN 19 414 i MAN 19 414 dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork

07.11.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów buirowych dla Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
07.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów buirowych dla Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
13.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie na dostawę materiałów buirowych dla Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
25.11.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów buirowych dla Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
02.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów buirowych dla Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

08.11.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych (12 zadań).
08.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów budowlanych
(12 zadań).
14.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
dostawę materiałów budowlanych (12 zadań).
15.11.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów budowlanych (12 zadań).
15.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
dostawę materiałów budowlanych (12 zadań).
18.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
dostawę materiałów budowlanych.
09.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę materiałów budowlanych (12 zadań).
19.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na dostawę materiałów budowlanych (12 zadań).

08.11.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.  
12.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.  
18.11.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
19.11.2013 r. Odpowiedzi na zapytanie dotyczące świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
20.11.2013 r. Odpowiedzi na zapytanie dotyczące świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
21.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
22.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
25.11.2013 r. Modyfikacja SIWZ dotycząca świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
26.11.2013 r. Odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
27.11.2013 r. Odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
28.11.2013 r. Modyfikacja SIWZ  i dpowiedzi na zapytania dotyczące świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.
18.12.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenia całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (SUFO) w 2014 roku.

08.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.

 
12.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.
19.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.
03.12.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.
03.12.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.
09.12.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.
20.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.
29.01.2014 r. Ogłoszenie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.
07.02.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie porządków wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych na terenie jednostek wojskowych w Malborku, Pruszczu Gdańskim i  Skowronkach.
04.04.2014 r ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie badań diagnostycznych sztucznej nawierzchni lotniskowej DK-A na lotnisku w Królewie Malborskim dla JW. 1128 Malbork.

13.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na  wykonanie badań diagnostycznych sztucznej nawierzchni lotniskowej DK-A na lotnisku w Królewie Malborskim dla JW. 1128 Malbork
14.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie badań diagnostycznych sztucznej nawierzchni lotniskowej DK-A na lotnisku w Królewie Malborskim dla JW. 1128 Malbork.
19.11.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na na wykonanie badań diagnostycznych sztucznej nawierzchni lotniskowej DK-A na lotnisku w Królewie Malborskim dla JW. 1128 Malbork.
26.11.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie badań diagnostycznych sztucznej nawierzchni lotniskowej DK-A na lotnisku w Królewie Malborskim dla JW. 1128 Malbork.

15.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu serwisowego pojazdu ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1528 dla  Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański  oraz  pojazdu MAN 19 414 dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork.

15.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przeglądu serwisowego pojazdu ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1528 dla  Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański  oraz  pojazdu MAN 19 414 dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork.
25.11.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu serwisowego pojazdu ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1528 dla  Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański  oraz  pojazdu MAN 19 414 dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork.

18.11.2013 r

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu lotniskowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 124, budynek biura przepustek nr 124.

18.11.2013 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu lotniskowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 124, budynek biura przepustek nr 124.


19.11.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych.
19.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów budowlanych.
25.11.2013 r. Odpowiedzi na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów budowlanych.
04.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów budowlanych.
17.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów budowlanych.

22.11.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę jednorazowego przeglądu serwisowego zestawów przeciwpożarowych - stałe instalacje gaśnicze - na składach MPS w Jednostce Wojskowej 1128 w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim.
22.11.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę jednorazowego przeglądu serwisowego zestawów przeciwpożarowych - stałe instalacje gaśnicze - na składach MPS w Jednostce Wojskowej 1128 w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim.

04.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę jednorazowego przeglądu serwisowego zestawów przeciwpożarowych - stałe instalacje gaśnicze - na składach MPS w Jednostce Wojskowej 1128 w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim.
29.01.2014 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługę jednorazowego przeglądu serwisowego zestawów przeciwpożarowych - stałe instalacje gaśnicze - na składach MPS w Jednostce Wojskowej 1128 w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim.

28.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę prania wodnego i chemicznego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki 1300 w Pruszczu Gdański.

28.11.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na  usługę prania wodnego i chemicznego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki 1300 w Pruszczu Gdański.

04.12.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na zapytania  na  usługę prania wodnego i chemicznego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki 1300 w Pruszczu Gdański.
 05.12.2013 r. Odpowiedż na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na zapytania  na  usługę prania wodnego i chemicznego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki 1300 w Pruszczu Gdański.
16.12.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na  usługę prania wodnego i chemicznego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki 1300 w Pruszczu Gdański.

29.11.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych dla JW 1128 Malbork.
29.11.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów budowlanych dla JW 1128 Malbork.
03.12.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załacznik na dostawę materiałów budowlanych dla JW 1128 Malbork.
04.12.2013 r. Odpowiedzi na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów budowlanych dla JW 1128 Malbork.
10.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów budowlanych dla JW 1128 Malbork.
16.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów budowlanych dla JW 1128 Malbork.

29.11.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na  płoszenie dzikiego ptactwa za pomocą ptaków drapieżnych ułożonych metodą sokolniczą na terenie JW. 1128 Malbork i JW. 1300 Pruszcz Gdański.

29.11.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia usługę płoszenia dzikiego ptactwa za pomocą ptaków drapieżnych ułożonych metodą sokolniczą na terenie JW. 1128 Malbork i JW. 1300 Pruszcz Gdański.

10.12.2013 r. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego płoszenia dzikiego ptactwa za pomocą ptaków drapieżnych ułożonych metodą sokolniczą na terenie JW. 1128 Malbork i JW. 1300 Pruszcz Gdański.

03.12.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych powstających z działalności stołówek żołnierskich w m. Malbork i m. Pruszcz Gdański.

03.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych powstających z działalności stołówek żołnierskich w m. Malbork i m. Pruszcz Gdański.
09.12.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych powstających z działalności stołówek żołnierskich w m. Malbork i m. Pruszcz Gdański.
19.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych powstających z działalności stołówek żołnierskich w m. Malbork i m. Pruszcz Gdański.
30.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych powstających z działalności stołówek żołnierskich w m. Malbork i m. Pruszcz Gdański.

 05.12.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych
dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
 05.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
09.12.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
23.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
30.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

 05.12.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i przetworów mlecznych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
 05.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę mleka i przetworów mlecznych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
09.12.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę mleka i przetworów mlecznych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
16.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleka i przetworów mlecznych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
24.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę mleka i przetworów mlecznych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

05.12.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę kalendarzy dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański i WKU Malbork.
05.12.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę kalendarzy dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański i WKU Malbork.

12.12.2013 r. Odpowiedż na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę kalendarzy dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański i WKU Malbork.
13.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kalendarzy dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański i WKU Malbork.
19.12.2013 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę kalendarzy dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański i WKU Malbork.

10.12.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na  płoszenie dzikiego ptactwa za pomocą ptaków drapieżnych ułożonych metodą sokolniczą na terenie JW 1128 Malbork i JW 1300 Pruszcz Gdański.
10.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na  płoszenie dzikiego ptactwa za pomocą ptaków drapieżnych ułożonych metodą sokolniczą na terenie JW 1128 Malbork i JW 1300 Pruszcz Gdański.
18.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na płoszenie dzikiego ptactwa za pomocą ptaków drapieżnych ułożonych metodą sokolniczą na terenie JW 1128 Malbork i JW 1300 Pruszcz Gdański.
07.01.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na płoszenie dzikiego ptactwa za pomocą ptaków drapieżnych ułożonych metodą sokolniczą na terenie JW 1128 Malbork i JW 1300 Pruszcz Gdański.

11.12.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę zwalczania szkodników w JW 1128 Malbork.
 11.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę zwalczania szkodników w JW 1128 Malbork.
 13.12.2013 r. Odpowiedzi na zapytania 1 2 dotyczące usługi zwalczania szkodników w JW 1128 Malbork.
 16.12.2013 r. Odpowiedzi na zapytanie 3 dotyczące usługi zwalczania szkodników w JW 1128 Malbork.
15.01.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę zwalczania szkodników w JW 1128 Malbork.

11.12.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na  usługę serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku.

11.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku
19.12.2013 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostke Wojskowa 1128 w Malborku


11.12.2013 r.

Ogłoszenie przetrgu nieograniczonego na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu obiektów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku.

11.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu obiektów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku.
19.12.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu przetragu na na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu obiektów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskowa 1128 w Malborku
09.01.2014 r.    

12.12.2013 r. Ogłoszenie zamówienia na usługę polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW. 1128 Malbork  
12.12.2013 r.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW. 1128 Malbork  
20.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW. 1128 Malbork
31.01.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty na usługę polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW. 1128 Malbork.
04.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu obiektów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskowa 1128 w Malborku

17.12.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców dla JW 1128 Malbork.
17.12.2013 r.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniana dostawę warzyw i owoców dla JW 1128 Malbork.
27.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę warzyw i owoców dla JW 1128 Malbork.
15.01.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego oferty na dostawę warzyw i owoców dla JW 1128 Malbork.

19.12.2013 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługi prania wodnego i chemicznego i dezynfekcję obuwia dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku I Jednostki 1300 w Pruszczu Gdańskim.
19.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi prania wodnego i chemicznego i dezynfekcję obuwia dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku I Jednostki 1300 w Pruszczu Gdańskim.
20.12.2013 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące usługi prania wodnego i chemicznego i dezynfekcję obuwia dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku I Jednostki 1300 w Pruszczu Gdańskim.
27.12.2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi prania wodnego i chemicznego i dezynfekcję obuwia dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku I Jednostki 1300 w Pruszczu Gdańskim.
07.01.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego usługi prania wodnego i chemicznego i dezynfekcję obuwia dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku I Jednostki 1300 w Pruszczu Gdańskim.

19.12.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

19.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
31.12.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

20.12.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadowa komunalnych niesegregowanych i segregowanych.

20.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadowa komunalnych niesegregowanych i segregowanych.
23.12.2013 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadowa komunalnych niesegregowanych i segregowanych.
09.01.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadowa komunalnych niesegregowanych i segregowanych.
27.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadowa komunalnych niesegregowanych i segregowanych.

20.12.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na  usługę serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku.

20.12.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku

08.01.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na  usługę serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku.
27.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku.

20.12.2013 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.

20.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.
08.01.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego ZADANIA NR 2 i 3 w zakresie świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.
08.01.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych ZADANIE NR 1.
17.01.2014 r. Ogłoszenie o podpisaniu umowy dotyczącej przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych ZADANIE NR 1.

23.12.2013 r. Ogłoszenie o zamówienia publicznego na usługę polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW 1128 Malbork.
23.12.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW 1128 Malbork.
08.01.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego ZADANIA NR 2  w zakresie świadczenia usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW 1128 Malbork.
08.01.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenia usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW 1128 Malbork ZADANIE NR 1.
03.02.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenia usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zrzucie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenów administrowanych przez JW 1128 Malbork ZADANIE NR 1.