Strona Główna BIP Strona Główna
Zam. pub. do 30 tys euro - 2014

ROK 2014

ZP/49/IV/2014/NJ
Dostawa sprzętu AGD dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin skadania ofert: 18.04.2014 godz. 12:00
15.04.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty  
15.04.2014 r. formularz cenowy  
17.04.2014 r. modyfikacja treści zaproszenia
18.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/48/IV/2014/NJ
Dostawa sprzętu stołowo - kuchennego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 18.04.2014 godz. 11:00
15.04.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty  
15.04.2014 r. formularz cenowy  
18.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/52/IV/2014/AP
Serwis i konserwacja urządzeń dźwignicowych w Jednostce Wojskowej 1128 Malbork oraz 1300 Pruszcz Gdański
termin składania ofert: 22.04.2014 godz. 13:00
16.04.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
16.04.2014 r. SIWZ  
23.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty

ZP/49/IV/2014/NJ
Wykonanie usługi przeglądu okresowego spektrometru SPEKCTROIL wraz z uzupełenieniem materiałów eksploatacyjnych celem zabezpieczenia wykonywania sprawdzeń oleju w eskadrze technicznej JW 1128 w Malborku oraz w JW 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 12.05.2014 r. godz. 10:00
30.04.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
30.04.2014 r. formularze oraz projekt umowy
19.05.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/65/V/2014/AH
Dostawa urządzeń faksujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla JW 1128 Malbork
termin składania ofert: 23.05.2014 r. godz. 10:00
19.05.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
19.05.2014 r. opis przedmiotu zamówienia oraz formularze
26.05.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.06.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu czynności i unieważnieniu postępowania

ZP/64/V/2014/NJ
Wykonanie usługi przeglądu okresowego spektrometru SPEKCTROIL wraz z uzupełenieniem materiałów eksploatacyjnych celem zabezpieczenia wykonywania sprawdzeń oleju w eskadrze technicznej JW 1128 w Malborku oraz w JW 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 29.05.2014 r. godz. 11:00
22.05.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
22.05.2014 r. formularze oraz projekt umowy
26.05.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/72/V/2014/NJ
Wykonanie usługi okresowej kontroli rocznej obiektów budowlanych administrowanych przez JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 17.06.2014 r. godz. 11:00
06.06.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
06.06.2014 r. SIWZ
15.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/80/VI/2014/AH
Dostawa urządzeń faksowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 17.06.2014 r. godz. 10.00
12.06.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty  
12.06.2014 r. SIWZ  
30.06.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/96/VII/2014/AH
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 09.07.2014 godz. 10:00
03.07.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
11.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.07.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. II i cz. III

ZP/107/VII/2014/AH
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla JW 1128 w Malborku
termin składania ofert: 29.07.2014r godz. 10:00
21.07.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
04.08.2014 r. zawiadomienie o wyborzej najkorzystniejszej oferty - cz. I i II
04.08.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. III

ZP/111/VII/2014/AH
Renowacja trawników i nasadzenia krzewów na terenie JW 1128 w Malborku.
termin skałdania ofert: 01.08.2014 r.
23.07.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
23.07.2014 r. warunki zaproszenia
06.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/112/VII/2014/AH
Dostawa części do sprzętu inżynieryjnego dla JW 1128 w Malborku
termin składnia ofert: 01.08.2014 r. godz. 10:00
25.07.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
25.07.2014 r. załączniki do zaproszenia
30.07.2014 r. wyjaśnienia treści zaproszenia
30.07.2014 r. zmodyfikowany załącznik
11.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/124/VIII/2014/AP
Dostawa rękawic olejoodpornych dla służby MPS JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 22.08.2014 r. godz. 10:00
18.08.2014 r. zaproszenie do skladania ofert
21.08.2014 r. wyjaśnienia treści zaproszenia
27.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/123/VIII/2014/MS
Wymiana wkładów do filtrów Mikro dla Służby MPS dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 08.09.2014 r. godz. 13.30
nowy termin składania ofert: 10.09.2014 godz. 10.00
29.08.2014 r. Zaproszenie do składania ofert
29.08.2014 r. Załączniki do zaproszenia
04.09.2014 r. Wyjaśnienia treści zapytania i załączniki do odpowiedzi
11.09.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/138/IX/2014/AH
Usuga przeglądów technicznych, konserwacji i legalizacji sprzętu medycznego dla Jendostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 17.09.2014 r. godz. 10.00
nowy termin składania ofert: 19.09.2014 r. godz. 10.00
10.09.2014 r. Zaproszenie do składania ofert
10.09.2014 r. Załączniki do Zaproszenia
15.09.2014 r. Wyjaśnienia treści Zaproszenia
03.10.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/140/IX/2014/AH
Dostawa okularów przeciwsłonecznych  pilota dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 30.09.2014 r. godz. 10.00
24.09.2014 r. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
24.09.2014 r. Zawiadomienie o terminie składania ofert
03.10.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/157/X/2014/AH
Dostawa okularów przeciwsłonecznych  pilota dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 17.10.2014 r. godz. 10.00
09.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
30.10.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/155/X/2014/AP
Dostawa sprzętu AGD dla służby żywnościowej dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku                                              termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 12.00
09.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
13.10.2014 r. Wyjaśnienia treści Zapytania
14.10.2014 r. Wyjaśnienia treści Zapytania 2
17.10.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/166/X/2014/AP
Zakup sprzętu i technicznych środków materiałowych.
termin składania ofer: 24.10.2014 r. godz. 12.00
20.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikiem
12.11.2104 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/162/X/2014/AP
Zakup opon do sprzętu inżynieryjnego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert 30.10.2014 r. godz. 12.00
23.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert
23.10.2014 r. Załącznik do Zaproszenia
27.10.2014 r. wyjaśnienia treści zaproszenia
30.10.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/171/X/2014/AH
Przeglądy konserwacyjne 2 podnośników widłowych spalinowych STILL R70-80 oraz dostawa 6szt. opon wraz z montażem i utylizacją wymienionych/zużytych opon dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert 12.11.2014 r. godz. 10.00
04.11.2014 r. Zaproszenie wraz z załącznikami
14.11.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/189/XI/2014/AH
Przeglądy konserwacyjne 2 podnośników widłowych spalinowych STILL R70-80 dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 26.11.2014r. godz. 10.00
20.11.2014 r. Zaproszenie wraz z załącznikami
27.11.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/178/XI/2014/AH
Dostawa ryb.
termin składania ofert: 28.11.2014 r. godz. 09.00
20.11.2014 r. Zaproszenie wraz z załącznikami
01.12.204 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/179/XI/2014/AH
Dostawa jajek.
termin składania ofert: 28.11.2014 r. godz.10.00
20.11.2014 r. Zaproszenie wraz z załącznikami
05.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/180/XI/2014/AH
Dostawa drobiu i wędlin drobiowych.
termin składania ofert: 28.11.2014 r. godz. 10.00
20.11.2014 r. Zaproszenie wraz z załącznikami
05.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/181/XI/2014/AH
Dostawa oleji i tuszczy roślinnych
termin składania ofert: 28.11.2014 r. godz. 10.30
20.11.2014 r. Zaproszenie wraz z załącznikami
09.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/183/XI/2014/AH
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.
termin składania ofert: 28.11.2014 r. godz. 11.00
20.11.2014 r. Zaproszenie wraz z załącznikami
11.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/184/XI/2014/AH
Dostawa wyrobów garmażeryjnych.
termin składania ofert: 28.11.2014 r. godz. 11.30
20.11.2014 r. Zaproszenie wraz z załącznikami
03.12.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/209/XII/2014/AH
Dostawa ryb.
termin składania ofert: 09.12.2014 r. godz. 09.00
03.12.2014 r. Zaproszenie wraz zaącznikami
12.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/210/XII/2014/MS
Usługa prania wodnego i chemicznego oraz dezynfekcji obuwia dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 18.12.2014 r. godz. 10.00
09.12.2014 r. Zaproszenie wraz załącznikami
22.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/211/XII/2014/AH
Dostawa wyrobów garmażeryjnych.
termin składania ofert: 15.12.2014 r. godz. 08.00
09.12.2014 r. Zaproszenie wraz załącznikami
16.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/195/XI/2014/AH
Usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym z JW 1128 w Malborku oraz JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 29.12.2014r. godz. 10:00
16.12.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
16.12.2014 r. załączniki do zaproszenia
29.12.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP/216/XII/2014/NJ
Usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym z JW 1128 w Malborku oraz JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 09.01.2015r. godz. 10:00
31.12.2014 r. zaproszenie do złożenia oferty
31.12.2014 r. załączniki do zaproszenia
12.01.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2 i unieważnieniu postępowania - cz.1