Strona Główna BIP Strona Główna
Zamówienia Publiczne - Archiwum 2014
08.01.2014 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty  i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

08.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty  i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
24.01.2014 r. Zawiadimienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty  i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
19.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty  i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim

13.01.2014 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.

13.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.
27.01.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.
19.01.2014 r. Zawiadimienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.

14.01.2014 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na stałą konserwację agregatów prądotwórczych w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.

14.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stałą konserwację agregatów prądotwórczych w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.

21.01.2014 r.

Odpowiedź na zapytania dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stałą konserwację agregatów prądotwórczych w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
24.01.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego na stałą konserwację agregatów prądotwórczych w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.

14.01.2014 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na stałą konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji  w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.

14.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stałą konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji  w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
20.01.2014 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówienia publicznego na stałą konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji  w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
 
20.01.2014 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stałą konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji  w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
21.01.2014 r. Modyfikacja NR 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stałą konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji  w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
24.01.2014 r. Odpowiedź na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stałą konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji  w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
04.02.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stałą konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji  w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.

14.01.2014 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu zabudowy i osprzętu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego dla JW 1300 Pruszcz Gdański  19 414 dla JW 1128 Malbork.

14.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przeglądu zabudowy i osprzętu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego dla JW 1300 Pruszcz Gdański  19 414 dla JW 1128 Malbork.
27.01.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu zabudowy i osprzętu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego dla JW 1300 Pruszcz Gdański  19 414 dla JW 1128 Malbork.

15.01.2014 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.

15.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.
16.01.2014 r. Odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.
20.01.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówienia publicznego na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.
20.01.2014 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.
31.01.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.
11.02.2014 r. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.
13.02.2014 r. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.
03.03.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wycinkę i przycinkę drzew oraz karczowanie krzewów.

21.01.2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych – jaja.


21.01.2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych – oleje, tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce.


21.01.2014 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 576 godzin szkolenia dla żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

 
21.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 576 godzin szkolenia dla żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.  
03.03.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 576 godzin szkolenia dla żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
19.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 576 godzin szkolenia dla żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

22.01.2014 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych - produkty garmażeryjne chłodzone.

22.01.2014 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych - kawa i herbata.

22.01.2014 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę ryb dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
22.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia publicznego na dostawę ryb dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
31.01.2014 r. Zawiadimienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
07.03.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ryb dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

28.01.2014 r.

Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie usługi badań dozorowych na stałej i ruchomej infrastrukturze paliwowej Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku, Jednostki Wojskowej 2031 Lasowice Wielkie, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański oraz usunięcie awarii 3 zbiorników

28.01.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi badań dozorowych na stałej i ruchomej infrastrukturze paliwowej Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku, Jednostki Wojskowej 2031 Lasowice Wielkie, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański oraz usunięcie awarii 3 zbiorników

06.02.2014r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego wykonanie usługi badań dozorowych na stałej i ruchomej infrastrukturze paliwowej Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku, Jednostki Wojskowej 2031 Lasowice Wielkie, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański oraz usunięcie awarii 3 zbiorników
14.02.2014 r. Zawiadimienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi badań dozorowych na stałej i ruchomej infrastrukturze paliwowej Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku, Jednostki Wojskowej 2031 Lasowice Wielkie, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański oraz usunięcie awarii 3 zbiorników
04.03.2014 r. Zawiadimienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi badań dozorowych na stałej i ruchomej infrastrukturze paliwowej Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku, Jednostki Wojskowej 2031 Lasowice Wielkie, Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański oraz usunięcie awarii 3 zbiorników CZĘŚĆ III.
17.03.2014 r Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - CZEŚĆ I
17.03.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - CZEŚĆ II
24.03.2104 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - CZĘŚĆ III

31.01.2014 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu zabudowy i osprzętu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego dla JW 1300 Pruszcz Gdański  19 414 dla JW 1128 Malbork.
31.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przeglądu zabudowy i osprzętu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego dla JW 1300 Pruszcz Gdański  19 414 dla JW 1128 Malbork.
10.02.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przeglądu zabudowy i osprzętu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego dla JW 1300 Pruszcz Gdański  19 414 dla JW 1128 Malbork.
31.01.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przeglądu zabudowy i osprzętu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego dla JW 1300 Pruszcz Gdański  19 414 dla JW 1128 Malbork cz. 1 i cz. 2.

31.01.2014 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na stałą konserwację agregatów prądotwórczych w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
31.01.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stałą konserwację agregatów prądotwórczych w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
05.02.2014 r. Odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stałą konserwację agregatów prądotwórczych w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
18.02.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stałą konserwację agregatów prądotwórczych w JW  1128 w Malborku i JW 1300 Pruszcz Gdański.
20.03.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.02.2014 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wiadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.
03.02.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.
19.02.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.
11.03.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.

04.02.2014 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew i karczowanie barszczu Sosnowskiego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdanskim.
04.02.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wycinkę drzew i karczowanie barszczu Sosnowskiego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdanskim.
07.02.2014 r. Odpowiedź na zapytania w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wycinkę drze
20.02.2014  r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew i karczowanie barszczu Sosnowskiego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdanskim.
06.03.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wycinkę drzew i karczowanie barszczu Sosnowskiego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdanskim. ZAD 1 i ZAD 2

11.02.2014 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę zwalczania szkodników w JW 1128 w Malborku.
11.02.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zwalczania szkodników w JW 1128 w Malborku.
13.02.2014 r. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zwalczania szkodników w JW 1128 w Malborku.
18.03.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.04.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.03.3014 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę preparatów chemicznych.
07.03.3014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę preparatów chemicznych.
14.03.2014 r. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - dostawa preparatów chemicznych
14.03.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa preparatów chemicznych
14.03.2014 r. Zmodyfikowany formularz cenowy - część 6
17.03.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ - dostawa preparatów chemicznych
03.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.05.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu naprawa i konserwacja urządzeń gastronomicznych i chłodniczych w 2014 roku.
11.03.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na naprawa i konserwacja urządzeń gastronomicznych i chłodniczych w 2014 roku.
14.03.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ - naprawa i konserwacja urządzeń gastronomicznych i chłodniczych w 2014 roku.
24.03.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.04.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP/35/III/2014/AH
Dostawa środków czystości oraz akcesoriów gospodarczych dla JW 1128 Malbork
termin składania ofert: 28.03.2014 godz. 11:00
zmiana terminu składania ofert: 31.03.2014 godz. 11:00
20.03.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu  
20.03.2014 r. SIWZ  
25.03.2014 r ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
25.03.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ  
25.03.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 2  
26.03.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 3  
27.03.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
27.03.2014 r. wyjasnienia treści SIWZ nr 4  
11.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ III  
18.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ I  
20.05.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - CZĘŚĆ I  
20.05.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - CZĘŚĆ II  
20.05 2014 r. ogłosznie o udzieleniu zamówienia - CZĘŚĆ III  

ZP/37/III/2014/NJ
Całoroczna konserwacja i naprawa systemów alarmowych Jednostki Wojskowej 1128 Malbork
termin składania ofert: 02.04.2014 godz. 10:00
 
24.03.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu  
24.03.2014 r. SIWZ  
31.03.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ  
14.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ I, II, III, IV  
24.04.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ IV  
30.04.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ III  

ZP/39/III/2014/NJ
Usługi agrotechniczne
termin składania ofert: 02.04.2014 godz. 11:00
 
25.03.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu  
25.03.2014 r. SIWZ  
28.03.2014 r. modyfikacja treści SIWZ  
08.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II  
09.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszje oferty - CZĘŚĆ III  
17.04.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - CZEŚĆ I  
30.04.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ III  

ZP/28/III/2014/AH
Remont budynku nr 8 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 18.04.2014 godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 22.04.2014 godz. 11:00
02.04.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu  
02.04.2014 r. SIWZ  
14.04.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ  
14.04.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
12.05.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
28.05.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

ZP/38/III/2014/AP
Dostawa materiałów do naprawy i konserwacji sztucznych nawierzchni lotniska dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 14.04.2014 godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 16.04.2014 godz. 10:00
04.04.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
04.04.2014 r. SIWZ    
10.04.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
10.04.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
15.04.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
24.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
07.05.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/43/III/2014/NJ
Dostawa oraz wymiana części do sprzętu służby MPS - wkłady filtracyjne.
termin składania ofert: 16.04.2014 godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 18.04.2014 godz. 11:00
08.04.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
08.04.2014 r. SIWZ    
14.04.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
14.04.2014 r. wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ    
15.04.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
16.04.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
22.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
09.05.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/45/IV/2014/AP
Dostawa technicznych środków materiałowych dla służby samochodowej do Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 17.04.2014 godz. 10:00
09.04.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
09.04.2014 r. SIWZ    
11.04.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
14.04.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ - II    
25.04.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
13.05.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/40/III/2014/NJ
Dostawa artykułów i części eksploatacyjnych do wykonywania obsługi na samolocie MiG-29
termin składania ofert: 24.04.2014 r godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 07.05.2014 r godz. 10:00
nowy termin skladania ofert: 09.05.2014 r. godz. 11:00
11.04.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
11.04.2014 r. SIWZ    
23.04.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
23.04.2014 r. wyjaśnienia, modyfikacje oraz nowe załączniki    
29.04.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II    
29.04.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
16.05.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/46/IV/2014/AH
Remont budynku nr 13 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składnia ofert: 28.04.2014 r. godz. 11:00
11.04.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
11.04.2014 r. SIWZ    
18.04.2014 r. modyfikacja treści SIWZ    
14.05.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
28.05.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/47/IV/2014/AP
Dostawa tuszy i tonerów oraz papieru biurowego dla JW 1128 w Malborku i JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 14.05.2014 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 19.05.2014 r. godz. 10:00
06.05.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
06.05.2014 r. SIWZ    
13.05.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
13.05.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
15.05.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
16.05.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
23.05.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/41/III/2014/NJ
Dostawa części zamiennych do samolotów MiG-29 oraz do śmigłowców Mi-2 i Mi-24
termin składania ofert: 28.05.2014 r. godz. 11:00
nowy termin składnia ofert: 30.05.2014 r. godz. 11:00
nowy termin składnia ofert: 09.06.2014 r. godz. 11:00
18.04.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
18.04.2014 r. SIWZ    
29.04.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
29.04.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
21.05.2014. r wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ    
21.05.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II    
18.06.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I i unieważnieniu postępowania cz. II    
30.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    
01.08.2014 r. sprostowanie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia    

ZP/54/IV/2014/AH
Usługa eksploatacji, przeglądu i konserwacji systemu cieplnego w obiektach Jednostki Wojskowej 1300 na lotnisku w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 09.05.2014 godz. 10:00
25.04.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
25.04.2014 r. SIWZ    
07.05.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
18.06.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
10.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/55/IV/2014/NJ
Szkolenie podstawowe w zakresie medycyny lotniczej dla personelu latajacego oraz szkolenie w zakresie widzenia nocnego dla pilotów.
29.04.2014 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
27.05.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    
 

ZP/59/IV/2014/NJ
Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia warsztatów.
termin składania ofert: 19.05.2014r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 21.05.2014 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 26.05.2014 r. godz. 11:00
08.05.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
08.05.2014 r. SIWZ    
13.05.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
13.05.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
14.05.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - II    
14.05.2014 r. zmodyfikowane formularze cenowe - CZ. III, V, VI, IX    
19.05.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
19.05.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - III    
20.05.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ - IV    
23.05.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ - V    
13.06.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I - cz. IX    
20.06.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. X    
09.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.III, VI,VIII, IX    
10.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. I    
11.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. II    
14.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. IV, X    

ZP/50/IV/2014/AH
Remont budynku nr 22 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 26.05.2014 r. godz. 10:30
09.05.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
09.05.2104 r. SIWZ    
22.05.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
18.06.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
30.06.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/60/IV/2014/AH
Remont budynku nr 2 w Skowronkach gm. Sztutowo w JW 7134 w Wejherowie
termin składnia ofert: 27.05.2014 r. godz. 10:00
12.05.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
12.05.2014 r. SIWZ    
22.05.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
12.06.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
30.06.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/62/V/2014/MS
Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 29.05.2014 r. godz. 10:00
13.05.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
13.05.2014 r. SIWZ    
21.05.2014 r. Modyfikacja treści SIWZ    
12.06.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
26.06.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/57/IV/2014/AP
Usługa czyszczenia i przeglądu urządzeń sozotechnicznych w JW 1128 Malbork oraz JW 1300 Pruszcz Gdański
termin składnia ofert: 29.05.2014 r. godz. 12:00
21.05.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu      
21.05.2014 r SIWZ      
02.06.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
08.07.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/63/V/2014/MS
Remont chodników i dróg wewnętrznych kompleksu wojskowego przy ul. Jagiellońskiej 16 i w Królewie Malborskim w JW 1128 Malbork
termin składania ofert: 09.06.2014 r. godz. 9:30
23.05.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
23.05.2014 r. SIWZ    
01.07.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
15.07.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/67/V/2014/MS
Naprawa konserwacyjna pomieszczeń w budynkach kompleksu koszarowego i lotniskowego w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 13.06.2014 r. godz. 10.00
28.05.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
28.05.2014 r. SIWZ    
02.06.2014 r. modyfikacja treści SIWZ    
04.06.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
17.06.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 1, 2 i 3.    
01.07.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/74/V/2014/AP
Dostawa tuszy i tonerów oraz papieru biurowego dla JW 1128 w Malborku oraz JW 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 10.06.2014 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 12.06 r. godz. 10:00
30.05.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
30.05.2014 r. SIWZ    
05.06.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
05.06.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
24 06 2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
07.07.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności Zamawiającego    
15.07.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/77/VI/2014/NJ
Szkolenie podstawowe oraz uzupełniające w zakresie medycyny lotniczej dla pilotów.
06.06.2014 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
14.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/83/VI/2014/AH
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 24.06.2014 r. godz. 09.30
16.06.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
16.06.2014 r. SIWZ    
03.07.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/84/VI/2014/AH
Dostawa mięsa drobiowego, wędlin drobiowych, mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 24.06.2014 r. godz. 09.00
16.06.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu      
16.06.2014 r. SIWZ      
25.06.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
30.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/81/VI/2014/AH
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 24.06.2014 r. godz. 12.00
 16.06.2014 r.  Ogłoszenie o zamówieniu      
 16.06.2014 r.  SIWZ      
25.06.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
11.07.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/82/VI/2014/AH
Dostawa ryb dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 24.06.2014 r. godz. 11.30
 16.06.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
 16.06.2014 r.  SIWZ    
25.06.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/94/VII/2014/AH
Dostawa ryb dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 10.07.2014 r. godz. 09.30
02.07.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
02.07.2014 r. SIWZ    
22.07.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/101/VII/2014/AH
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 17.07.2014 r godz. 10:00.
09.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
09.07.2014 r. SIWZ    
22.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
01.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/78/VI/2014/MS
Dostawa sprzętu i artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku oraz dla jednostek będących na zaopatrzeniu
termin składania ofert: 30.06.2014 r. godz. 10.00
nowy termin składania ofert: 03.07.2014 r. godz. 10.00
12.06.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
12.06.2014 r. SIWZ    
20.06.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
23.06.2014 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ II      
23.06.2014 r. Zmodyfikowane załączniki nr 6, 8 i 9      
24.06.2014 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ III    
24.06.2014 r. Zmodyfikowany załącznik nr 7    
25.06.2014 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ IV    
25.06.2014 r. Zmodyfikowany załącznik nr 6    
25.06.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ V    
26.06.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
26.06.2014 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ VI    
26.06.2014 r. Zmodyfikowane załączniki nr  6, 7, 8, 9 i 10(Część nr 1, 2, 3, 4 i 5)    
30.06.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ VII    
02.07.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ VIII    
23.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1-5    
12.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1-5    

ZP/68/V/2014/AP
Usługa melioracyjna na rowach otwartych systemu odwodnienia na terenie lotniska JW 1128 w Malborku oraz JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 11.07.2014 r godz. 10:00
03.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
03.07.2014 r. SIWZ    
07.07.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
17.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

ZP/97/VII/2014/NJ
Remont schodów zewnętrznych nasypów oraz remont nawierzchni chodników na terenie kompleksu wojskowego w Lasowicach Wielkich dla JW 1128 w Malborku
termin składania ofert: 21.07.2014 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 25.07.2014 r. godz. 11:00
04.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
04.07.2014 r. SIWZ    
10.07.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
17.07.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
17.07.2014 r modyfikacja treści SIWZ    
31.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
12.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/73/V/2014/MS
Dostawa sprzętu gospodarczego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 13.06.2014 r. godz. 11.30
nowy termin składania ofert: 17.06.2014 godz. 10.00
03.06.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
03.06.2014 r. SIWZ    
09.06.2014 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ    
09.06.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
13.06.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
01.07.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
18.07.2014 r. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty    
18.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/88/VI/2014/MS
Dostawa sprzętu sportowego dla Jednostki Wojkowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 01.07.2014 r. godz. 11.30
20.06.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
20.06.2014 r. SIWZ    
24.06.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
15.07.2015 r. Zawiadomienie o wyborze Część nr 3 oraz o unieważnieniu Część nr 1 i 2    
17.07.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności - Część nr 2    
31.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności oceny ofert - część 2    
19.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/89/VI/2014/NJ
Usługa serwisowania oraz naprawy systemu energetycznego lotniska JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 15.07.2014 r. godz. 11:00
03.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
03.07.2014 r. SIWZ    
21.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
19.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/98/VII/2014/MS
Dostawa części zamiennych do sprzętu lotniskowego oraz drobnego sprzętu gospodarczego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 17.07.2014 r. godz. 09.30
07.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
07.07.2014 r. SIWZ    
15.07.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
06.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1,3,5,6 oraz unieważnieniu postępowania - cz. 2    
12.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1,3,5,6    
13.08.2014 r. zawiadomienie o unieważnienu postępowania - cz. 4    

ZP/75/V/2014/AH
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych, elementów architektonicznych, okien, drzwi aluminiowych, narzędzi oraz środków chwastobójczych dla JW 1128 w Malborku
termin składania ofert: 11.06.2014 r. godz. 10:30
nowy termin składania ofert: 16.06.2014 godz. 10:30
nowy termin składania ofert: 25.06.2014 godz.10:30
03.06.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
03.06. 2014 r. SIWZ    
05.06.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
05.06.2014 r. zmodyfikowany formularz cenowy - CZ. VIII    
09.06.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ II    
09.06.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
10.06.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ III + zmodyfikowane formularze cenowe    
12.06.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ IV    
13.06.2014 r. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ V    
13.06.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
13.06.2014 r. Zmodyfikowany formularz cenowy - część nr 8 i 10    
16.06.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ V    
18.06.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 7    
18.06.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 8    
23.06.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 9    
18.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1-4, 6-12, 14 i unieważnieniu postępowania w cz. 13    
23.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 5    
30.07.2014 r. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 11    
07.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 6,7,9,14    
11.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1,2,4,10    
04.09.2014 r. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 3, 8, 11, 12    

ZP/92/VI/2014/NJ
Dostawa części zamiennych do samolotu MiG-29 oraz do śmigłowców Mi-2 i Mi-24.
termin składania ofert: 14.07.2014 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert:  21.07.2014 r. godz. 10:00
03.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
03.07.2014 r. SIWZ    
10.07.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
10.07.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
11.07.2014 r. modyfikacja treści SIWZ    
16.07.2014 r. modyfikacja formularza ofertowego    
31.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 3,5-14,16,19-22 oraz unieważnieniu postępowania w cz. 1,2,4,15,17,18,23-25    
25.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/90/VI/2014/MS
Wykonanie robót w zakresie naprawy dróg oraz płyt lotniskowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskimtermin składania ofert: 23.07.2014 r. godz. 10.00
04.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
04.07.2014 r. SIWZ    
15.07.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ 1    
15.07.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ 2    
01.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1,2,4 oraz unieważnieniu postępowania - cz. 3    
12.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 2    
25.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 4    
02.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1    

ZP/95/VII/2014/NJ
Dostawa drobnych artykułów metalowych do wykonywania obsługi na samolocie MiG-29.
termin składania ofert: 28.07.2014 godz. 10:00
18.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
18.07.2014 r. SIWZ    
31.07.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1-3 oraz unieważnieniu postępowania - cz. 4-6    
22.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/110/VII/2014/NJ
Dostawa odzieży oraz sprzętu sportowego dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 01.08.2014 r. godz. 11:00
23.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
23.07.2014 r. SIWZ    
12.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 oraz unieważnieniu postępowania - cz. 2    

ZP/114/VII/2014/AH
Dostawa ryb dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 07.08.2014 r. godz. 09:30
30.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
30.07.2014 r. SIWZ    
18.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
29.08.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/113/VII/2014/AH
Przeprowadzenie kursu stacjonarnego j. angielskiego na poziomie I w wymiarze 576 godz. dla JW 1128 w Malborku oraz JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 08.08.2014 r. godz. 10:30
31.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
31.07.2014 r. SIWZ    
22.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
28.08.2014 r. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty    
05.09.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/71/V/2014/NJ
Obsługa, nadzór i eksploatacja stałych systemów gaśniczych na składach MPS - lotnisko Krasnołęka wraz z systemem kontroli i nadzoru e-Strażak
termin składania ofert: 18.07.2014 godz. 11:00
05.06.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
05.06.2014 r. SIWZ    
12.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
09.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/93/VII/2014/NJ
Wykonanie usług w zakresie wycinki i frezowania drzew oraz wycinki i karczowania samosiejek na terenach lotniska w Królewie Malborskim i w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 16.07.2014 r . godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 18.07.2014 r. godz. 11:00.
nowa godzina składania ofert: 18.07.2014 godz. 9:00
07.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
07.07.2014 r. SIWZ    
11.07.2014 r. modyfikacja treści SIWZ    
11.07.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
14.07.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II    
12.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
05.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1-3    
10.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 4    

ZP/119/VIII/2014/NJ
Remont płyt nawierzchni sztucznej APRON-A, K-6010 na terenie JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 25.08.2014 r. godz. 10:00
08.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
08.08.2014 r. SIWZ    
20.08.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
27.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
16.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/126/VIII/2014/NJ
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla KOL dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 29.08.2014 godz. 09:30
19.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
19.08.2014 r. SIWZ    
26.08.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
04.09.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
16.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/115/VIII/2014/NJ
Wykonanie konserwacji-serwisowania systemu zbierania i przetwarzania danych pomiarowych Onyks FT/MIL
termin składania ofert: 28.08.2014 r. godz. 11:00
19.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
19.08.2014r. SIWZ    
03.09.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
16.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/116/VIII/2014/AH
Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 4 w JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 21.08.2014 r. godz. 9:30
nowy termin składania ofert: 25.08.2014 r. godz. 11:00
06.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
06.08.2014 r. SIWZ    
14.08.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
14.08.2014 r. modyfikacja treści SIWZ    
21.08.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
03.09.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
18.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/117/VIII/2014/AH
Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 8 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim w JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 22.08.2014 r.  godz. 10:30
nowy termin składania ofert: 25.08.2014 r. godz. 9:00
07.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
07.08.2014 r. SIWZ    
14.08.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
14.08.2014 r. modyfikacja treści SIWZ    
08.09.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
19.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/120/VIII/2014/NJ
Konserwacja pomieszczeń w budynku  nr 2 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 29.08.2014 r. godz. 10:00
14.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
14.08.2014 r. SIWZ    
03.09.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
18.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/125/VIII/2014/AP
Usługa melioracyjna na rowach otwartych systemu odwodnienia terenach lotniska JW 1128 w Malborku oraz JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 28.08.2014 r. godz. 10:00
19.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
19.08.2014 r. SIWZ    
29.08.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
19.09.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/121/VIII/2014/MS
Dostawa sprzętu gospodarczego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 22.08.2014 r. godz. 10.00
14.08.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
14.08.2014 r. SIWZ    
19.08.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
22.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2    
02.09.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część nr 2      
08.09.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1    
25.09.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część nr 1    

ZP/129/VIII/2014/NJ
Dostawa podładek do wykonywania obsługi na samolocie MiG-29.
termin składania ofert: 08.09.2014 r. godz. 10:00
28.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
28.08.2014 r. SIWZ    
02.09.2014 r. modyfikacja treści SIWZ    
03.09.2014 r. modyfikacja treści SIWZ - II    
09.09.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
25.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/130/VIII/2014/NJ
Dostawa narzędzi i wyposażenia warsztatów JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 08.09.2014 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 10.09.2014 r. godz. 11:00
28.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
28.08.2014 r. SIWZ    
04.09.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
04.09.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
11.09.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
24.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/133/IX/2014/NJ

Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn. Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Jagiellońskiej 16 w JW. 1128 w Malborku.

02.09.2014 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
25.09.2014 r. ogłoszenie o udzielniu zamówienia    

ZP/109/VII/2014/AH
Dostawa tuszy i tonerów oraz papieru biurowego dla JW 1128 w Malborku oraz JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 31.07.2014 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 05.08.2014 godz. 10:00
23.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
23.07.2014 r. SIWZ    
30.07.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
30.07.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
12.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2    
04.09.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1    
09.09.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 2    
13.10.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1    

ZP/118/VIII/2014/NJ
Dostawa płyt drogowych dla JW 1128 w Malborku
termin składania ofert: 18.08.2014 r. godz. 10:00
06.08.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
06.08.2014 r. SIWZ    
11.08.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
11.08.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
26.08.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
27.08.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty    
07.10.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/144/IX/2014/AP
Nasadzenie drzew wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym na terenie gminy Stare Pole dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 08.10.2014 r. godz. 10.00
29.09.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
29.09.2014 r. SIWZ    
02.10.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ      
14.10.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/135/IX/2014/AH
Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 16.09.2014 r. godz. 9:30
08.09.2014 r ogłoszenie o zamówieniu    
08.09.2014 r SIWZ    
11.09.2014 r. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
11.09.2014 r. Zmodyfikowny załącznik nr 7 i nr 8    
11.09.2014 r. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ 2    
11.09.2014 r. Zmodyfikowny załącznik nr 8    
12.09.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ 3    
12.09.2014 r. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ 4    
12.09.2014 r. Zmodyfikowny załącznik nr 8 - 3    
30.09.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
22.10.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Część 1 i 5    
24.10.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Część 3    

ZP/136/IX/2014/MS
Wykonanie usług w zakresie wycinki i frezowania drzew na terenie kompleksu lotniskowego w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 22.09.2014 r. godz. 10.00
10.09.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
10.09.2014 r. SIWZ    
07.10.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
22.10.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/143/IX/2014/NJ
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Wykonanie usług wyciniki i karczowania samosiejek na terenie lotniska w Królewie Malborskim - cz. 4.
22.09.2014 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
28.10.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/142/IX/2014/AH
Dostawa mat magnetycznych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 30.09.2014 r. godz. 09:30.
nowy termin składania ofert: 02.10.2014 r. 09.30.
nowy termin składania ofert: 06.10.2014 r. godz. 9.30
22.09.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
22.09.2014 r. SIWZ    
24.09.2014 r. Ogłoszenie o zmianie zamówienia    
24.09.2014 r. Modyfikacja treści SIWZ i zmodyfikowany załącznik    
25.09.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2    
26.09.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3    
26.09.2014 r. Modyfikacja treści SIWZ 2    
30.09.2014 r. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ 3    
30.09.2014 r. Zmodyfikowany załącznik nr 1    
30.09.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4    
30.09.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5    
16.10.2014 r. Zawiadomienie o wyborza najkorzystniejszej oferty    
12.11.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/103/VII/2014/NJ
Szkolenie pilotów na symulatorze lotów śmigłowców Mi-2 i Mi-24.
termin składania ofert: 18.08.2014 r. godz. 11:00.
18.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
18.07.2014 r. SIWZ    
14.08.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
03.10.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
18.11.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/147/IX/2014/MS
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Remont chodników i dróg wewnętrznych kompleksu wojskowego przy ulicy Jagiellońskiej 16 i w Królewie Malborksim dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
30.09.2014 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
17.11.2014 r. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/148/IX/2014/MS
Naprawa konserwacyjna pomieszczeń w budynkach nr 9,21,22 kompleksu koszarowego w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku,
termin składania ofert: 20.10.2014 r. godz. 10:00
03.10.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
03.10.2014 r. SIWZ    
29.10.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
17.11.2014 r. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/151/X/2014/NJ
Dostawa części oraz materiałów eksploatacyjnych dla KOL dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork.
termin składnia ofert: 17.10.2014 r. godz. 10:00
08.10.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
08.10.2014 r. SIWZ    
30.10.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2-5 oraz unieważnienia postępowania - cz. 1    
13.11.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/161/X/2014/MS
Naprawa konserwacyjna pomieszczeń w budynku nr 5 kompleksu koszarowego przy ulicy Jagiellońskiej 16 i w budynku nr 7 kompleksu koszarowego przy ulicy 17 Marca 20 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 03.11.2014 r. godz. 10.00
17.10.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
17.10.2014 r. SIWZ    
04.11.2014 r. Zawiadomienie o wyborze -Część nr 2    
07.11.2014 r. zawiadoemienie o wyborzej najkorzystniejszej oferty - cz. 1    
17.11.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/168/X/2014/NJ
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Wykonanie usług wycinki i frezowania drzew na terenie kompleksu lotniskowego - cz. 2
30.10.2014r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
14.11.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/165/X/2014/AH
Dostawa odzieży oraz sprzętu sportowego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 29.10.2014 r. godz.11.00
17.10.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
17.10.2014 r. SIWZ    
04.11.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
28.10.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
28.10.2014 r. SIWZ    
07.11.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

ZP/174/XI/2014/AP
Dostawa cegieł klinkierowych i dachówki ceramicznej dla JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 17.11.2014 godz. 10:00
06.11.2014 ogłoszenie o zamówieniu    
06.11.2014 SIWZ    
18.11.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
25.11.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/141/IX/2014/MS
Dostawa pługów odśnieżnych do UNIMOGA dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 07.10.2014 r. godz. 10.00
nowy termin składania ofert: 10.10.2014 r. godz. 10.00
nowy termin składania ofert: 14.10.2014 r. godz. 10.00
24.09.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
24.09.2014 r. SIWZ    
26.09.2014 r. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia    
26.09.2014 r. Modyfikacja treści SIWZ    
02.10.2014 r. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 2    
02.10.2014 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 2    
08.10.2014 r. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 3    
08.10.2014 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 3    
08.10.2014 r. Modyfikacja treści SIWZ 4    
30.10.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
26.11.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/169/X/2014/MS
Dostawa kalendarzy dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku oraz dla jednostek będących na zaopatrzeniu
termin składania ofert: 06.11.2014 r. godz. 10.00
28.10.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
28.10.2014 r. SIWZ    
07.11.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
26.11.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/154/X/2014/NJ
Świadczenie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych w latach 2015-2016 dla JW 1128 Malbork oraz JW 1300 Pruszcz Gdański.
termin składania ofert: 22.10.2014 r. godz. 10:00
10.10.2014 r. ogłoszenia o zamówieniu    
10.10.2014 r. SIWZ    
19.11.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1,2    
11.12.2104 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/164/X/2014/NJ
Dostawa narzędzi, sprzętu, maszyn oraz drobnego asortymentu technicznego przeznaczonego dla warsztatów oraz dostawa narzędzi do wykonywania obsługi śmigłowców dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 03.11.2014 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 05.11.2014 godz. 11:00
22.10.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
22.10.2014 r. SIWZ    
27.10.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
28.10.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 2    
30.10.2014 r.  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia      
30.10.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 3    
10.11.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 3 i 4    
14.11.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1,2,5    
08.12.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/170/X/2014/NJ
Usunięcie awarii poziomych zbiorników przeznaczonych do magazynowania paliwa lotniczego przez JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 12.11.2014 r godz. 11:00
31.10.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
31.10.2014 r. SIWZ    
05.11.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
03.12.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/173/XI/2014/AP
Zakup nowych płyt drogowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Maborku
termin składania ofert 13.11.2014 r. godz. 10.00
04.11.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
04.11.2014 r. SIWZ    
07.11.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
20.11.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
04.12.2014 r. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/176/XI/2014/AH
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 2 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
12.11.2014 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
09.12.2014 r. Ogoszenie o udzieeniu zamówienia    

ZP/156/X/2014/AH
Dostawa środków czystości dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 20.10.2014 r. godz. 9.00
10.10.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
10.10.2014 r. SIWZ    
18.11.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
15.12.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/175/XI/2014/NJ
Dostawa 40 szt. tonerów dla Jednostki Wojskowej 1128 Malbork.
termin składania ofert: 18.11.2014 r. godz. 09:00
nowy termin składania ofert: 21.11.2014 r. godz. 09:00
06.11.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
06.11.2014 r. SIWZ    
14.11.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
14.11.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
18.11.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2    
03.12.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
11.12.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty    
15.12.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku ponownej oceny ofert    
24.12.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/177/XI/2014/MS
Dostawa elementów systemu zabezpieczenia technicznego oraz sprzętu i technicznych środków materiałowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 28.11.2014 r. godz. 08.30
20.11.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
20.11.2014 r. SIWZ    
09.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najokrzystniejszej oferty Część nr 1 i 2    
29.12.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/193/XI/2014/NJ
Dostawa zestawów BHP, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, zestawów geodezyjno-pomiarowych dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 27.11.2014r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 01.12.2014 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 02.12.2014 r. godz. 10:00
18.11.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
18.11.2014 r. SIWZ    
21.11.2104 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
21.11.2014 r wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
24.11.2104 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 2    
25.11.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści nr 3    
26.11.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2    
26.11.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 4    
27.11.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 5    
05.12.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 3    
05.12.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1,2,4    
11.12.2014 r. zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej ofert w cz. 2, ponownej ocenie ofert, ponownym wyborze najkorzystniejszej ofert    
22.12.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1, 3    
24.12.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 4    
31.12.2014 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 2    

ZP/212/XII/2014/AP
 Usługa płoszenia dzikiego ptactwa metodą sokolniczą dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 22.12.2014 r. godz. 11.00
12.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
12.12.2014 r. SIWZ    
24.12.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
05.01.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/192/XI/2014/MS
Odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu obiektów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku
termin składania ofert: 05.12.2014 r. godz. 10.00
24.11.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
24.11.2014 r. SIWZ    
26.11.2014 r. Modyfikacja treści SIWZ i zmodyfikowany załącznik nr 1    
09.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty Część nr 1 i nr 2 oraz o unieważnieniu Części nr 3    
12.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Część nr 1 i Część nr 2    

ZP/190/XI/2014/AH
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych
termin składania ofert: 04.12.2014 r. godz. 09.30
25.11.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
25.11.2014 r. SIWZ    
27.11.2014 r. Modyfikacja treści SIWZ i zmodyfikowany załącznik nr 1    
09.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty    
08.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Część nr 1    
13.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Część nr 2    

ZP/200/XI/2014/AP
Usługi sokolniczę dla Jednostki Wojkowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 05.12.2014 r. godz. 10.30
26.11.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
26.11.2014 r. SIWZ    
09.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty Część nr 2    
10.12.2014 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część nr 1    
08.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Część nr 2    

ZP/182/XI/2014/AH
Dostawa warzyw i owoców dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 04.12.2014 r. godz. 10.30
26.11.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
26.11.2014 r. SIWZ    
15.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
08.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/186/XI/2014/AH
Dostawa mleka i przetworów mecznych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 04.12.2014 r. godz. 11.00
26.11.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
26.11.2014 r. SIWZ    
09.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
09.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/185/XI/2014/AH
Dostawa mięsa czerwonego i wędlin dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 04.12.2014 r. godz. 11.30
26.11.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
26.11.2014 r. SIWZ    
09.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
09.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/137/IX/2014/NJ
Świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje (SUFO) w 2015-2016 r. dla JW 1128 w Malborku, JW 1300 w Pruszczu Gdańskim,  JW 2031      w Lasowicach Wielkich.
termin składania ofert: 14.11.2014 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 17.11.2014 r. godz. 11:00
22.10.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu    
22.10.2014 r. SIWZ    
04.11.2014 r. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
06.11.2014 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
07.11.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2    
13.11.2014 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 3    
03.12.2014 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1-3    
19.01.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/214/XII/2014/MS
Odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu obiektów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku
termin składania ofert: 29.12.2014 r. godz. 09.00
18.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
18.12.2014 r. SIWZ    
30.12.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
19.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/172/X/2014/MS
Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zielonych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku
termin składania ofert: 19.12.2014 r. godz. 10.00
08.11.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
08.11.2014 r. SIWZ    
19.11.2014 r. zawiadomienie o wniesionym odwołaniu, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego    
19.11.2014 r. treść odwołania    
04.12.2014 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
07.01.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszje oferty    
28.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/2/I/2015/AH
Wykonanie usług w zakresie wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni oraz wycinki i karczowania samosiejek na terenie kompleksu lotniskowego w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 16.01.2015 r. godz. 11:00
05.01.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
05.01.2015 r. SIWZ    
14.01.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
02.02.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 1 i o unieważnieniu - Zadanie nr 2 i 3    
17.02.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Część 1    

ZP/3/I/2015/NJ
Doraźne świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznyvh utwardzonych oraz terenów zielonych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128.
termin składania ofert: 15.01.2015 r. godz. 09:00
07.01.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
07.01.2015 r. SIWZ    
19.01.2015 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. 1 i 2