Strona Główna BIP Strona Główna
Archiwum 2014
08.12.2014


Pragniemy Państwa poinformować, że z inicjatywy jednego z pilotów 22. BLT oraz jego małżonki powstała maskotka, któr± pokochali lotnicy malborskiej eskadry. Pluszowy niedĽwiadek o wdzięcznym imieniu „BOGU¦” wykonał w 2014 r. specjaln± misję aby wesprzeć kolejn± edycję WIELKIEJ ORKIESTRY ¦WIˇTECZNEJ POMOCY.


Bogu¶ uj±ł swoim urokiem polskie i sojusznicze lotnictwo. Latał na wszystkich typach wojskowych statków powietrznych eksploatowanych w Polsce i na niektórych samolotach bojowych eksploatowanych w NATO. Przeszedł też chrzest morski, przebywaj±c w składzie załogi na okręcie wojennym. Podniebne i nawodne wyczyny BOGUSIA zostały odnotowane w stosownej dokumentacji.


Zżyli¶my się z nasz± maskotk± i nie wyobrażamy sobie żeby jej z nami nie było. MALBORSKIE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW zamierza uczestniczyć w aukcji, dzięki której maskotka mogłaby pozostać nadal w malborskiej eskadrze i tworzyć dalsz± niesamowit± historię. Prosimy zatem wszystkich ludzi o wielkich sercach, którym bliska jest inicjatywa Jurka Owsiaka o hojno¶ć.


Uzyskane na zakup maskotki pieni±dze wspomog± szlachetny cel.
mjr Dariusz Mazurkiewicz