Strona Główna BIP Strona Główna
Zamówienia Publiczne - Archwium 2015

ROK 2015

ZP/11/I/2015/MS
Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery, bębny, taśmy Dymo) oraz papieru kserograficznego dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 06.02.2015 r. godz. 10.00
nowy termin składania ofert: 10.02.2015 r. godz. 10.00
nowy termin składania ofert:
12.02.2015 r. godz. 10.00
28.01.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
28.01.2015 r. SIWZ    
30.01.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
04.02.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
04.02.2015 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 6    
06.02.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2    
06.02.2015 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ oraz NOWY zmodyfikowany załącznik nr 6    
12.03.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 2    
17.03.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 1    
30.03.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Części nr 2    
09.04.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Części nr 1    

ZP/15/I/2015/MS
Remont w budynku nr 2 przy ulicy 17 Marca 20 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 19.02.2015 r. godz. 10.00
nowy termin skadania ofert: 24.02.2015 r. godz. 10.00
03.02.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
03.02.2015 r. SIWZ    
09.02.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
11.02.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ 2    
12.02.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ 3    
13.02.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia      
13.02.2015 r. Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ i zmodyfikowane załączniki nr 7 i 8      
16.02.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ 5    
11.03.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
19.03.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/16/II/2015/AH
Wykonanie usług w zakresie wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni oraz wycinki i karczowania samosiejek na terenie kompleksu lotniskowego w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 27.02.2015 r. godz. 09.30
19.02.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
19.02.2015 r. SIWZ    
02.03.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2    
05.03.2015 r. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części nr 2    
12.03.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 1    
16.03.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część nr 2    
17.03.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część nr 1    

ZP/31/III/2015/AH
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Wykonanie usług w zakresie wyciniki drzew i samosiejek z karczowaniem pni oraz wycinki i karczowania samosiejek na terenie kompleksu lotniskowego w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku. 
20.03.2015 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
02.04.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/26/III/2015/NJ
Konserwacja pomieszczeń w budynkach nr 24 i 102 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim           JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 20.03.2015 r godz. 10:00
04.03.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
04.03.2015 r. SIWZ    
27.03.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
14.04.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/21/II/2015/AH
Usługa agrotechniczna - polegająca na wykoszeniu nawierzchni darniowej oraz zebraniu i usunięciu wykoszonej masy roślinnej z terenu lotniska
termin składania: 20.03.2015 r. godz. 09.30
12.03.015 r. Ogoszenie o zamówieniu    
12.03.2015 r. SIWZ    
02.04.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części nr 1 i nr 2    
21.04.2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/24/III/2015/AP
Wymiana masy zalewowej w szwach dylatacyjnych betonowej nawierzchni APRON-A na lotnisku Malbork dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 23.03.2015 r. godz. 10.00
nowy termin składania ofert: 27.03.2015 r. godz. 10.30
12.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
12.03.2015 r. SIWZ    
17.03.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
19.03.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
19.03.2015 r. Modyfikacja treści SIWZ    
02.04.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
23.04.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/28/III/2015/MS
Remont budynku nr 20 przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 08.04.2015 r. godz. 10.00
20.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
20.03.2015 r. SIWZ    
30.03.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
30.03.2015 r. Modyfikacja treści SIWZ    
22.04.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
04.05.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/34/III/2015/AH
Naprawa nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 08.04.2015 r. godz. 09:30
24.03.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
24.03.2015 r. SIWZ    
21.04.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
04.05.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/33/III/2015/NJ
Usługa konserwacyjno-serwisowa systemów alarmowych Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.
termin składania ofert: 03.04.2015 r. godz. 13:00
25.03.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
25.03.2015 r. SIWZ    
28.04.2015 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/30/II/2015/AP
Usługa melioracyjna na rowach otwartych systemu odwodnienia terenu lotniska dla Jednostki Wojskowej 1128 Mabork i dla Jednostki Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański
termin składania ofert: 08.04.2015 r. godz. 09.00
30.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
30.03.2015 r. SIWZ    
24.04.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
15.05.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/37/III/2015/MS
Remont zjazdu z ulicy 17 Marca 20 oraz częściowa wymiana naierzchni chodników na kompleksach przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 16.04.2015 r. godz. 10.00
01.04.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
01.04.2015 r. SIWZ    
27.04.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
11.05.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/27/III/2015/NJ
Dostawa materiałów, narzędzi ręcznych, akcesoriów z branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, samochodowej i informatycznej, dostawa akcesoriów ochronnych, części zamiennych oraz elektronarzędzi dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.
termin składania ofert: 30.03.2015 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 03.04.2015 r. godz. 10 :00
nowy termin składania ofert: 08.04.2015 r. godz. 13:30
nowy termin składania ofert: 10.04.2015 r, godz. 10:00
18.03.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
18.03.2015 r. SIWZ    
24.03.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
24.03.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
25.03.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
31.03.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2    
31.03.2015 r. wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ nr 3    
02.04.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 4    
03.04.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3    
03.04.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 5    
27.04.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2,5,8,12,13,19,20,21 i unieważnieniu postępowania - cz. 4,7,11,14,15,17    
29.04.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1,3,9,10,16,18    
05.05.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 6    
14.05.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 18, 19    
19.05.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 3,9,10,2,5,12,13,8,21,1,16    
26.05.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 6    

ZP/40/IV/2015/NJ
Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego nawierzchni sztucznych lotniska JW 1128 Malbork i JW 1300 Pruszcz Gdański oraz wymiana masy zalewowowej w szwach dylatacyjnych DS JW 1300 Pruszcz Gdański.
termin składania ofert: 04.05.2015 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 06.05.2015 r. godz. 11:00
17.04.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
17.04.2015 r. SIWZ    
24.04.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
27.04.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
27.05.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
08.05.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
28.05.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/53/V/2015/NJ
Wykonanie usług eksploatacji zleconej systemu zaopatrzenia w wodę z ujęć własnych oraz systemu kanalizacji i zrzutu ścieków w kompleksach wojskowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 18.05.2015 r. godz. 10:00
08.05.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
08.05.2015 r. SIWZ    
19.05.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
28.05.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/42/IV/2015/AP
Wymiana masy zalewowej w szwach dylatacyjnych betonowej nawierzchni sztucznej DS lotniska Malbork w Królewie Malborskim, K-6010, Jednostka Wojskowa 1128 Malbork i wymiana masy zalewowej w szwach dylatacyjnych i naprawa pęknięć szczelinowych DK-A, lotniska Malbork w Królewie Malborskim, K-6010, Jednostka Wojskowa 1128 Malbork.
termin składania ofert: 07.05.2015 r. godz. 09:30.
20.04.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
20.04.2015 r. SIWZ    
08.05.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
08.06.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/50/V/2015/NJ
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 136 na terenie lotniska wojskowego w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 22.05.2015 r. godz. 11:00
07.05.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
07.05.2015 r. SIWZ    
26.05.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
11.06.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/52/V/2015/AH
Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 6/1663 przy ul. Jagiellonskiej 16, Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 22.05.2015 r. godz. 8:30.
07.05.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
07.05.2015 r. SIWZ    
26.05.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
09.06.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/54/V/2015/MS
Dostawa sprzętu i artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku oraz dla jednostek będących na zaopatrzeniu
termin składania ofert: 21.05.2015 r. godz. 10.00
13.05.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
13.05.2015 r. SIWZ    
18.05.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
01.06.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
10.06.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/57/V/2015/NJ
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Konserwacja pomieszczeń w budynkach nr 24 i 102 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim JW 1128 Malbork.
15.05.2015 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
08.06.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/45/IV/2015/AH
Wykonanie konserwacji-serwisowania systemu zbierania i przetwarzania danych pomiarowych Onyks FT/MIL.
termin składania ofert:  12.05.2015 r. godz. 9:30
04.05.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
04.05.2015 r. SIWZ    
18.05.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
16.06.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/46/IV/2015/MS
Przegląd okresowy obiektów budowlanych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku
termin składania ofert: 14.05.2015 r. godz. 10.00
06.05.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
06.05.2015 r. SIWZ    
12.05.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
22.05.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
01.06.2015 r. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części nr 5    
08.06.2015 r. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części nr 2 i 3    
23.06.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części nr 1 i 4    

ZP/51/V/2015/AP
Remont elewacji budynku nr 7/1663 przy ulicy Jagiellońskiej 16 dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 28.05.2015 r. godz. 10.00
nowy termin składania ofert: 03.06.2015 r. godz. 09.00
13.05.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu      
13.05.2015 r. SIWZ      
27.05.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
27.05.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
12.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
24.06.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu    

ZP/60/V/2015/AP
Remont budynku nr 7/1662 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malbork
termin składania ofert: 18.06.2015 r. godz. 09.00
nowy termin składania ofert: 23.06.2015 r. godz. 09.00
02.06.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
02.06.2015 r. SIWZ    
09.06.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
09.06.2015 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ (plus rysunek lokalizacja przecieku)
oraz zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót
   
10.06.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
oraz kosztorys uzupełniający
   
16.06.2015 r. sprostowanie omyłki pisarskiej    
16.06.2015 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/56/V/2015/MS
Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 1 przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 01.06.2015r., 10.00
15.05.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu      
15.05.2015 r. SIWZ    
05.06.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
26.06.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/58/V/2015/AP
Malowanie pomieszczeń w budynku nr 120/6010 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 09.06.2015 r. godz. 10:00
19.05.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
19.05.2015 r. SIWZ    
12.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
25.06.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia    

ZP/49/V/2015/NJ
Dostawa narzędzi i wyposażenia warsztatowego dla JW 1128 w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.
termin składania ofert: 15.05.2015 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 25.05.2015 r. godz. 11:00
06.05.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
06.05.2015 r. SIWZ    
12.05.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
14.05.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
18.05.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
19.05.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 3    
01.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2,4,5,6 i unieważnieniu postępowania cz. 3    
17.06.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 4    
17.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1    
23.06.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 2,5,6    
07.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1    

ZP/48/V/2015/NJ
Dostawa preparatów, klei specjalistycznych, klei do zbiorników lotniczych, czyściwa, częścia zamiennych oraz materiałów budowlanych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.
termin składania ofert: 22.05.2015 r. godz. 13:00
13.05.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
13.05.2015 r. SIWZ    
18.05.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
18.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1,5,6 i unieważnieniu postępowania - cz. 2,3,4    
06.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 5    
07.07.2015 r. ogłoszenie o udzielniu zamówienia - cz. 1, 6    

ZP/55/V/2015/AH
Remont ogrodzenia ceglanego w kompleksie przy ulicy 17 Marca 20 i Jagielońskiej 16 Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 29.05.2015 r., godz. 08.30
15.05.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu      
15.05.2015 r. SIWZ    
12.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
08.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/68/VI/2015/NJ
Naprawa konserwacyjna w budynku nr 1,4, i wieży radarowej w Skowronkach w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 29.06.2015 r. godz. 10:00
11.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
11.06.2015 r. SIWZ    
29.06.2015 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/67/VI/2015/NJ
Usługa serwisowo-konserwacyjna systemów alarmowych Jednostki Wojskowej 1128 Malbork oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.
termin składania ofert: 22.06.2015 r. godz. 10:00
12.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
12.06.2015 r. SIWZ    
01.07.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
08.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/71/VI/2015/NJ
Dostawa części zamiennych do oczyszarki lotniskowej, urządzeń agrotechnicznych, kosiarki dykontowej ALKA, urządzeń dostosowanych do UNIMOGA dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 26.06.2015 r. godz. 09:30.
16.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
16.06.2015 r. SIWZ    
18.06.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
19.06.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
23.06.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 2    
29.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 3  i unieważnieniu postępowania - cz.1,2,4    
06.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/47/IV/2015/AH
Dostawa tokarki uniwersalnej dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 12.05.2015 r. godz. 8:30.
nowy termin składania ofert: 15.05.2015 r. godz. 8:30
nowy termin składania ofert: 20.05.2015 r. godz. 8.30
04.05.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
04.05.2015 r. SIWZ    
07.05.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
08.05.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
08.05.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
12.05.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
14.05.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
15.05.2015 r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ    
11.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
27.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/64/VI/2015/AH
Dostawa mięsa dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 15.06.2015 r. godz. 08:30.
05.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
05.06.2015 r. SIWZ    
17.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
10.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/63/VI/2015/AH
Dostawa warzyw i owoców dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 15.06.2015 r. godz. 08:30.
05.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
05.06.2015 r. SIWZ    
17.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
10.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/65/VI/2015/NJ
Remont budynku nr 18/1663 w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 24.06.2015 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 26.06.2015 r. godz. 10:00
08.06.2015 r. / 11.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
08.06.2015 r. /
11.06.2015 r.
SIWZ    
11.06.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
11.06.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
29.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
09.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/70/VI/2015/NJ
Naprawa posadzek i instalacji co.o. w budynku 3/1663 (KRT) JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 01.07.2015 r. godz. 10:00
16.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
16.06.2015 r. SIWZ    
03.07.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
27.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/74/VI/2015/NJ
Remont tarasu i pomieszczeń w budynku nr 5/6010 w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 10.07.2015 r. godz. 10:00
24.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
24.06.2015 r. SIWZ    
14.07.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
27.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/75/VI/2015/NJ
Naprawa konserwacyjna pomieszczeń (usunięcie zaleceń pokontrolnych WOMP) w budynku nr 15/1662 w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 10.07.2015 r. godz. 12:00
25.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
25.06.2015 r. SIWZ    
02.07.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
02.07.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
14.07.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
27.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/62/V/2015/AP
Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 4 przy ul. Jagiellońskiej 16 dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 01.07.2015 r. godz. 09:00
nowy termin składania ofert: 02.07.2015 r. godz. 09:00
16.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
16.06.2015 r. SIWZ    
17.06.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
17.06.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
02.07.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
28.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/78/VI/2015/MS
Konserwacja i naprawa systemu elektroenergetycznego lotniska Malbork K - 6010 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 10.07.2015 r. do godz. 09.00
02.07.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
02.07.2015 r. SIWZ    
14.07.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
30.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    
30.07.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia    

ZP/39/IV/2015/NJ
Dostawa części zamiennych do samolotu MiG-29 oraz do śmigłowców Mi-2, Mi-24    
temin składania ofert: 18.05.2015 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 20.05.2015 r. godz. 11:00
nowy termin składania ofert: 08.06.2015 r. godz. 11:00
02.04.2015 r. ogłoszenie przesłane do publikacji    
07.04.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
07.04.2015 r. SIWZ    
30.04.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
30.04.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
04.05.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 2    
05.05.2015 r. modyfikacja treści SIWZ nr 3    
12.05.2015 r. wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ    
12.05.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
23.06.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1-10, 12,13,15-18,21,23,25 oraz unieważnieniu postępowania cz. 11,14,19,20,22,24    
30.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 6, 10, 13, 16, 12, 23, 5, 3,    
31.07.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 21, 25    
21.08.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 18    

ZP/59/V/2015/MS
Usunięcie awarii poziomych zbiorników przeznaczonych do magazynowania paliwa lotniczego przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku
termin składania ofert: 17.06.2015 r. godz. 10.00
08.06.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
08.06.2015 r. SIWZ    
10.06.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
31.07.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
04.09.2015 r. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/61/VI/2015/AH
Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert 18.06.2015 r. godz. 08.00
nowy termin składania ofert: 25.06.2015 r. godz. 08:00
nowy termin składania ofert: 30.06.2015 r. godz. 08:00.
10.06.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
10.06.2015 r. SIWZ    
12.06.2015 r. wyjaśnienia treści SWIZ    
16.06.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
16.06.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
19.06.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
22.06.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
23.06.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
23.06.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
26.06.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
23.07.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
28.08.2015 r. Ogłoszenie o udzieeniu zamówienia dla Cześci nr 2, 3, 4 i 5    
31.08.2015 r. Ogłoszenie o udzieeniu zamówienia dla Cześci nr 1    

ZP/72/VI/2015/NJ
Badania okresowe instalacji elektrycznych z wykonaniem pomiarów ochronnych dla JW 1128 Malbork oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.
termin składania ofert: 06.07.2015 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 10.07.2015 r. godz. 14:00

nowy termin składania ofert: 15.07.2015 r. godz. 12:00
25.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
25.06.2015 r. SIWZ    
03.07.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
03.07.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
09.07.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
09.07.2015 r. ogłoszenia o zmianie ogłoszenia II    
10.08.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 i cz. 2    
01.09.2015 r. Ogoszenie o udzieeniu zamówienie dla Części nr 1 i nr 2    

ZP/81/VII/2015/NJ
Świadczenie hotelarskich usług noclegowych w rejonie miejscowości Mińsk Mazowiecki dla żołnierzy JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 17.07.2015 r. godz. 11:00
09.07.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
09.07.2015 r. SIWZ    
14.07.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
21.07.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
06.08.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/84/VII/2015/MS
Naprawa stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 Malbork na lotnisku wojskowym w Królewie Malborskim oraz na kompleksie przy ulicy 17 Mara 20 w Malborku
termin składania ofert: 31.07.2015r. godz. 10.00
15.07.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
15.07.2015 r. SIWZ    
06.08.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
02.09.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/85/VII/2015/MS
Naprawa konserwacyjna w budynku nr 1, 4 i wieży radarowej w Skowronkach w Jednostce Wojskowej 1128 Malbork
termin składania ofert: 10.08.2015r. godz. 10.00
23.07.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
23.07.2015 r. SIWZ    
12.08.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
01.09.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/87/VII/2015/AP
Remont budynku nr 7/1662 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 18.08.2015 r. godz. 09:00
29.07.2015 r. ogłoszenie o zamówienia    
29.07.2015 r. SIWZ    
18.08.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
27.08.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/90/VII/2015/NJ
Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 3/1667 przy ul. Sikorskiego 33 w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 18.08.2015 r. godz. 11:00
30.07.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
30.07.2015 r. SIWZ    
19.08.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
01.09.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/98/VIII/2015/NJ
Remont bram garażowych, wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 15/1663 w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 04.09.2015 r. godz. 10:00
20.08.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
20.08.2015 r. SIWZ      
27.08.2015 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/89/VII/2015/NJ
Zakup części zamiennych do samolotu MiG-29.
termin składania ofert: 10.08.2015 r. godz. 12:00
29.07.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
29.07.2015 r. SIWZ    
19.08.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
09.09.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/88/VII/2015/AH
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Wykonanie usług w zakresie wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie kompleksu lotniskowego w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
30.07.2015 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
15.09.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/92/VII/2015/AP
Naprawa elementów torów WBK 536 na lotnisku w Królewie Malborskim administrowanym przez JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 20.08.2015 r. godz. 09:00
03.08.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
03.08.2015 r. SIWZ    
20.08.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
15.09.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/101/VIII/2015/MS
Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn. Remont tarasu i pomieszczeń w budynku nr 5 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
31.08.2015 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
14.09.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/76/VI/2015/AP
Nasadzenie rekompensacyjne drzew i krzewów na terenie gminy Stare Pole i w Jednostce Wojskowej 1128 Malbork
termin składania ofert: 13.07.2015 r. godz. 09.30
03.07.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu      
03.07.2015 r. SIWZ      
28.07.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
06.08.2015 r. zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty    
09.09.2015 r. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty    
18.09.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/97/VIII/2015/NJ
Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana drzwi stalowych w schronohangarach na terenie lotniska wojskowego w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 03.09.2015 r. godz. 10:00
19.08.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
19.08.2015 r. SIWZ    
09.09.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
18.09.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/79/VII/2015/NJ
Szkolenie pilotów na symulatorze lotów śmigłowców Mi-2 i Mi-24.
termin składania ofert: 17.08.2015 r.
03.08.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
03.08.2015 r. SIWZ    
25.08.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części nr 1 oraz o unieważnieniu postępowania dla Części nr 2    
02.10.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/96/VIII/2015/NJ
Usługa serwisowo-konserwacyjna ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego lotniska wojskowego w Królewie Malborskim Jednostki Wojskowej 1128 Malbork wraz z jednorazową usługą polegającą na pokontrolnej naprawie ogrodzenia.
termin składania ofert: 02.09.2015 r. godz. 11:00
18.08.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
18.08.2015 r. SIWZ    
09.09.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
22.09.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/99/VIII/2015/AP
Usunięcie zaleceń po kontroli w zakresie ochrony i WOMP w Jednostce Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
termin składania ofert: 14.09.2015 r. godz. 09.00
nowy termin składania ofert: 17.09.2015 r. godz. 09.00
27.08.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
27.08.2015 r. SIWZ    
02.09.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
02.09.2015 r. Modyfikacja treści SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki nr:
6 - Projekt Umowy NOWY,
7 - STWiOR NOWY,
8 - Przedmiar robót NOWY
   
18.09.2015 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/100/VIII/2015MS
Usługa wynajmu, dowozu i serwisu kontenerów sanitarnych, prysznicowo-umywalkowych na lotnisku w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 08.09.2015 r. godz. 09.00
31.08.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
31.08.2015 r. SIWZ    
04.09.2015 r. Wyjaśnienia treści SIWZ    
18.09.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
01.10.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/104/VIII/2015/MS
Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn. Remont ogrodzenia ceglanego w kompleksie przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
02.09.2015 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
22.09.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/107/IX/2015/NJ
Wykonanie usługi wycinki drzew i samosiejek z karczowniem pni na terenie JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 28.09.2015 r. godz. 10:00
16.09.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
16.09.2015 r. SIWZ    
30.09.2015 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania    

ZP/105/IX/2015/NJ
Wykonanie zamówienia uzupeniającego do zadania pn. Usługa odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
17.09.2015 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    
02.10.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/86/VII/2015/AH
Dostawa elektronarzędzi, wykaszarek, narzędzi ręcznych, walizek narzędziowych, agregatu prądotwórczego, czyściwa, folii bezbarwnej, stołu warsztatowego oraz sprzętu skoczka.
termin składania ofert: 10.08.2015 r. godz. 08:00.
nowy termin składania ofert: 12.08.2015 .r godz. 08:00.
29.07.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
29.07.2015 r. SIWZ    
06.08.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
06.08.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
04.09.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Części nr 1 - 3, 5 - 9 oraz zawiadomienie o unieważnieniu Części 10.    
09.09.2015 r. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części nr 8    
10.09.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Części nr 4    
22.09.2015 r. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 8    
07.10.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.1-7    
15.10.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 8    
28.10.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 9    

ZP/95/VIII/2015/NJ
Dostawa części zamiennych do oczyszczarki lotniskowej, urządzeń agrotechnicznych, urządzeń dostosowanych do UNIMOGA, części zamiennych do systemu oświetlenia lotniska oraz materiałów oświetleniowych dla JW 1128 w Malborku.
termin składania ofert: 20.08.2015r. godz. 10:00
10.08.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
10.08.2015 r. SIWZ    
11.08.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ    
18.08.2015 r. wyjaśnienia treści SIWZ nr 2    
14.09.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części nr 1,3,4 i 5 oraz o unieważnieniu postępowania dla Części nr 2    
30.09.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 3, 5    
12.10.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1    

ZP/113/IX/2015/AP
Usunięcie zaleceń pokontroli wzakresie ochrony i WOMP w Jednostce Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim
termin składania ofert: 08.10.2015 r. godz. 09.00
22.09.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
22.09.2015 r. SIWZ    
09.10.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
29.10.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/118/IX/2015/MS
Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 4 przy uicy Jagiellońskiej 16 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 16.10.2015 r. godz. 09.00
01.10.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
01.10.2015 r. SIWZ    
19.10.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
28.10.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/108/IX/2015/NJ
Remont bram garażowych, wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 15/1663 w JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 02.10.2015 r. godz. 10:00
16.09.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
16.09.2015 r. SIWZ    
05.10.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
04.11.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/110/IX/2015/MS
Dostawa części zamiennych do maszyn lotniskowych, sprzętu spawalniczego oraz urządzenia warsztatowego dla Jendostki Wojskowej 1128 w Malborku
termin składania ofert: 05.10.2015 r. godz. 12.00
22.09.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu    
22.09.2015 r. SIWZ    
28.09.2015 r. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ oraz
zmodyfikowany załącznik nr 8
   
19.10.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
12.11.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/112/IX/2015/AP
Wykonanie wymiany odgaźnika zainstalowanego w systemie pomiarowym rurociagu tłoczonego paliwa lotniczego wraz z oprzyrządowaniem dla JW 1128 Malbork.
termin składania ofert: 15.10.2015 r. godz. 09:00
nowy termin składania ofert: 20.10.2015 r. godz. 09:00
06.10.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
06.10.2015 r. SIWZ    
13.10.2015 r. modyfikacja treści SIWZ    
13.10.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
23.10.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
10.11.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/119/X/2015/NJ
Usługa eksploatacji, obsługi, przeglądu i konserwacji systemu cieplnego w Jednostce Wojskowej 1128 w Królewie Malborskim.
termin składania ofert: 12.10.2015 r. godz. 10:00
02.10.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
02.10.2015 r. SIWZ    
28.10.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
16.11.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

ZP/122/X/2015/NJ
Wykonanie usługi wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie JW 1128 Malbork - II postępowanie.
termin składania ofert: 19.10.2015 r. godz. 10:00
08.10.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
08.10.2015 r. SIWZ    
27.10.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2    
28.10.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1    
04.11.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2    
16.11.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.1    

ZP/106/IX/2015/NJ
Zakup mediów- gaz ziemny dla JW 1128 Malbork do punktu poboru na lotnisku w Królewie Malborskim.
termin składania ofert: 01.10.2015 r. godz. 10:00
nowy termin składania ofert: 06.10.2015 r. godz. 10:00
21.09.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu    
21.09.2015 r. SIWZ    
29.09.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    
30.09.2015 r. wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ    
01.10.2015 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2    
13.10.2015 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
23.11.2015 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia