Strona Główna BIP Strona Główna
Zam. pub. powyżej 30 tys. euro
14.12.2018
nowy termin składania ofert: 27.12.2018r. godz. 09:00
termin składania ofert: 24.12.2018r. godz. 09:00
14.12.2018r. SIWZ
17.12.2018r. zmiana treści SIWZ - nowy załącznik - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
20.12.2018r. wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ - nowy załącznik - formularz ofertowy