Strona Główna BIP Strona Główna
Zam. pub. powyżej 30 tys. euro
30.04.2019
nowy termin składania ofert: 27.05.2019 r. godz. 10:00

termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 10:00

30.04.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu
30.04.2019 r. SIWZ

08.05.2019 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.05.2019 r. zmiana treści SIWZ

28.05.2019r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05.06.2019r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia