Strona Główna BIP Strona Główna

Zadania

Zgodnie z rozkazem Nr 386 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 03 lipca 2014 roku oraz rozkazem Nr 105 Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie określenia zadań służbowych, Starszy podoficer dowództwa bazy jest podoficerem, który  
wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności oraz zdobyte w kraju i poza granicami    
doświadczenie oddziałuje w imieniu Dowódcy na podoficerów
i szeregowych zawodowych w poniższych obszarach:

- kwalifikacji i rekrutacji podoficerów i szeregowych zawodowych;

- rozwoju zawodowego;

- szkolenia;

- dyscypliny;

- promocji korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych,

poprzez bezpośrednie wspieranie procesu planowania szkolenia,    
bezpośredni udział w procesach kwalifikacyjnych oraz rekrutacyjnych obu
korpusów. Realizując powyższe zadania wspiera wysiłek Dowódców wszystkich szczebli w osiągnięciu założonych celów szkoleniowych i realizacji zadań stojących przed jednostką wojskową.

 

 st. chor. szt. Józef GROMALA - tel. 261 536 270.