Strona Główna BIP Strona Główna
Strona BIP 22. BLT

Biuletyn Informacji Publicznej 22. BLT jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października
2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.