Strona Główna BIP Strona Główna
Osoby Funkcyjne

DOWÓDCA
płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA
tel. sekretariat 261 536 216

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY
ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI
tel. 261 536 202

 

SZEF SZTABU
ppłk Andrzej Sikora
tel. 261 536 210