Strona Główna BIP Strona Główna
MĘŻOWIE ZAUFANIA

W związku z zakończeniem kadencji przez dotychczasowych mężów zaufania, w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego została przeprowadzona kampania sprawozdawczo – wyborcza w celu wyłonienia nowych przedstawicieli poszczególnych korpusów osobowych upoważnionych do reprezentowania żołnierzy i rozwiązywania codziennych problemów wynikających ze służby wojskowej. Zebrania żołnierzy zawodowych, odrębnie dla  oficerów, podoficerów i szeregowych dokonały następujących wyborów:

 

 

W KORPUSIE OFICERÓW:

 

mężem zaufania korpusu oficerów został
mjr Piotr SEŃKO z eskadry wsparcia

 

 

zastępcą męża zaufania korpusu oficerów został
mjr    Grzegorz ROBAK  z pionu bezpieczeństwa lotów

 

 

 

 

W KORPUSIE PODOFICERÓW:

 

mężem zaufania korpusu podoficerów został
 mł.chor. Zbigniew MICHNICZ z eskadry technicznejzastępcą męża zaufania korpusu podoficerów został
 st.chor.szt. Marek PROTOKOWICZ z eskadry wsparcia
W KORPUSIE SZEREGOWYCH:
 

 mężem zaufania korpusu szeregowych
został
 szer. Marek MARCINKOWSKI z eskadry zabezpieczenia


zastępcą męża zaufania korpusu szeregowych został
 st.szer. Paweł BATOR z eskadry wsparcia