Strona Główna BIP Strona Główna
platforma zakupowa

22. Baza Lotnictwa Taktycznego informuje, iż postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 02.01.2020r. mogą być również realizowane za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w specyfikacji istonych warunków zamówienia wskaże jednoznacznie jak prowadzi postępowanie oraz jaką formę składania ofert dopuszcza. 

platformazakupowa.pl/pn/22blt